Васил Симов е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор, а Цветелина Бориславова е председател на Надзорния съвет на БАКБ.
Васил Симов е председател на Управителния съвет и изпълнителен директор, а Цветелина Бориславова е председател на Надзорния съвет на БАКБ.