БАКБ продължава диверсифицирането на кредитния портфейл чрез увеличаване дела на заемите за физически лица и малки и средни предприятия.