Гарантирането на защитата на потребителите е отговорност на държавите членки, но ЕС може да координира и подкрепя процеса.