Броят на абонатите на стационарни телефони непрекъснато намалява поради подобренията в цифровите технологии и удобствата, които идват при преминаването към безжични (клетъчни) или базирани на интернет алтернативи.