Липсата на законопроекти не пречи на доброто настроение на управляващите.
Липсата на законопроекти не пречи на доброто настроение на управляващите.