Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗУНКОВЕТЕ ВДИГНАХА ЦЕНАТА НА КОМПЕСАТОРКИТЕ

Истинска драма се разигра в последната седмица преди спирането на търговията с компенсаторки. Записи трудно можеха да се намерят, въпреки че цените им в отделни случаи достигнаха 20% от номиналната им стойност. Само седем дни по-рано те се търгуваха на 14 процента. Лучниковките се търсеха предимно от предприятия, които в края на юни трябва да плащат лихви по задълженията си към държавата по ЗУНК. Те не бяха преценили навреме, че след 10 юни няма да могат да купуват записи, както повелява влизащият в сила Закон за сделките с компенсаторни инструменти. От тази дата започва процедурата по прехвърлянето на регистрите на книжата от общинските поземлени комисии, областните управи и министерствата към Централния депозитар. Земеделските бонове, които не могат да се използват за плащания на лихви по ЗУНК, също изчезнаха от пазара. Отделни пакети се предлагаха срещу 14% от номинала, което е с 2% над стойностите им седмица по-рано. Според брокери, в тях инвестират спекуланти, които се надяват при отварянето на борсовата търговия с компенсаторки в края на юли да реализират печалби или пък да участват в приватизацията на държавни акции наесен. По предварителни планове, непаричните платежни средства ще се листват на Българската фондова борса на 22 юли, но е възможно графикът да се забави заради проблеми с регистрите, които не са водени по най-добрия начин от издателите им. От 10 юни ще се извършват само сделки между посредниците с отложено прехвърляне на книжата. Брокерите обаче едва ли ще купуват от първоначални собственици, защото няма да имат гаранции, че компенсаторките са редовни или пък вече не са прехвърлени. За около една трета от наличните записи има съдебни проблеми и техните притежатели няма да могат да ги използват до приключването на делата. Така общият номинал на лучниковките, които със сигурност ще могат да се използват в борсовата приватизация, ще е не 870 млн. лв., както се твърдеше, а близо 600 млн. лева. С най-голям интерес все пак се очаква одобряването на списъка от предприятия за приватизация с непарични платежни средства. Това вероятно ще стане на правителствено заседание на 13 или на 20 юни. Въпросът, който вълнува всички инвеститори в компенсаторки, е дали на борсата ще се пуснат 20% от БТК, както предложи Агенцията за приватизация. В Министерството на транспорта и съобщенията не били особено ентусиазирани по този повод. Така че дебатите в правителството ще са сериозни. Преди няколко месеца, по настояване на ресорните министерства, отпадна предложението срещу компенсаторки да се предложат акции на Банка ДСК и седемте регионални електроразпределителни компании. Този път обаче сблъсъкът между транспортното министерство и борсовото лоби ще е сериозен, тъй като на БТК се разчита да поеме една трета от общото количество компенсаторки. Ако акции на телекома не се пуснат на борсата, разминаването между търсенето и предлагането на държавни книжа ще стане твърде голямо. А алтернативите за използването на записите и боновете не са много. За повече от година за плащане на лихви по ЗУНК са погасени записи за малко над 10 млн. лв. по номинал. По принцип интересът към земеделските земи не е голям, пък и предлагането не е кой знае какво. Така че ако действително се приеме решение за изключването на акциите на БТК от списъка за приватизация срещу компенсаторки, натискът върху цените им ще бъде огромен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във