Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Земеделски ренти за милиони

Високите цени направиха притежателите на ниви по-склонни да се разделят със собствеността си.

Земеделската земя все още е най-атрактивният актив между недвижимите имоти. Той може да се купува и продава, може да се обработва - иначе казано носи приходи по различен начин.

Земеделската земя у нас продължава и да поскъпва - през последните години добавя по около 10-15% към стойността си. Този ръст се дължи и на възможностите земеделските производители да получават субсидии, а и на търсенето на такива активи от играчи с инвестиционни нагласи. А предлагането им е ограничено, но пазарът им е все така ликвиден. Фермерите активно купуват обработваеми земи и са склонни да плащат за придобиването на точно определени парцели и по-висока цена, отколкото фондовете за земя.

Арендаторите също се активизираха за покупко-продажбите на обработваеми земи. Още повече че за някои от тях е по-изгодно да купят ниви за работа, отколкото да ги наемат.

Сред най-активните купувачи на земи логично са големите играчи в агросектора като свързаната с "Винпром Пещера" - "Агрион инвест" АД, групата "Ромфарм", "Адванс терафонд" АДСИЦ и други.

Между най-големите собственици на земя се подреждат дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). В края на юни те управляват общо 439 161 декара. Но, както е известно, самите фондове нямат право да обработват притежаваните земи. Те печелят от отдаването им под наем и под аренда, така че колкото повече са имотите им, толкова по-голяма е възможността и приходите им да растат.

Тези дружества са и сред най-активните играчи при комасацията (окрупняването на парцелите). Това създава по-добри условия за механизирана обработка на земята и за по-ефективно земеделие.

Приходите на фондовете обаче намаляват, показват отчетите им през третото тримесечие, тъй като лятото е активният сезон за селскостопанска работа, когато те правят повече разходи.

Земеделската 2015-2016 г. приключи в края на септември и през последното тримесечие на годината фондовете ще могат да събират вземанията си по сключените договори за обработване на земя.

Изключението е

"Адванс Терафонд"

Дружеството отчита най-големи постъпления през третото тримесечие - 8.401 млн. лв., или с около една трета повече парични средства спрямо същия период на 2015-а. От началото на годината са продадени общо 6539 дка при средна цена 1297 лв. за декар. Отделно са били договорени още 14 696 дка ниви за продажба, но с разсрочено плащане, при средна цена 1500 лв/декар. Над 80% от земеделската земя, която е в активите на дружеството, е в Северна България, където и цената й е по-висока.

След всички тези сделки към края на септември фондът вече владее 228 225 декара.

Освен от покупко-продажби на земя фирмата от групата "Карол" печели и от отдаване под наем и аренда на свои ниви, като за стопанската 2015-2016 г. има договори за 173 774 декара. Средната договорена рента също расте и вече е 42.60 лв., а очакваните приходи са на стойност 7.403 млн. лева. От тях вече са събрани 5.811 млн. лева.

Към края на септември в портфейла на

"Агро Финанс"

са събрани 140 635 дка земя - обработваема (ниви, овощни и зеленчукови градини, лозя, ливади и други) и необработваеми парцели. Но той леко се свива, тъй като са сключвани сделки за продажби. Дружеството поддържа относително постоянна структура на закупените имоти по категории в различните райони в страната. Инвестираните от него средства са в размер на 43.977 млн. лв., а средната им цена, с включени разходи, се оформи на 312.71 лв. на декар.

Основната част от купената земя е в Северозападен, Северен централен и Североизточен район, тъй като според анализите на фонда те се характеризират с високо качество на нивите, с развити арендни отношения и с потенциал за развитие на земеделието. С най-висока концентрация са нивите на дружеството в областите Монтана, Плевен и Враца, в които "Агро Финанс" притежава общо 85 хил. декара. Дружеството поддържа висок процент на отдадените под аренда и под наем земи. Площта им за стопанската 2015/2016 е 135 хил. дка, а средната договорена от дружеството рента също е сред най-високите - 48.24 лв. на декар.

"Агрион инвест" АД контролира 99.39% от книжата с право на глас. Останалите са в ръцете на дребни акционери.

"Агроенерджи Инвест"

(преди "Фонд за земеделска земя Мел инвест") през третото тримесечие е закупило още 938 дка обработваеми земи и вече притежава 67 306 декара. Най-големите му парцели са в областите Хасково, Видин, Бургас и Велико Търново. Под аренда дружеството е договорило 37 947 дка от нивите си. Не всички наематели обаче са изрядни. Към момента фондът има да си събира неплатени вноски по отдадени под аренда имоти за общо 682 хил. лева.

И паричните постъпления, и разходите през деветмесечието са намалели. Дружеството отново е отчело загуба, но тя намалява на годишна база, и в края на септември е в размер на 369 хил. лева. "Вентчър Екуити България" ЕАД, което е собственост на бизнесмена Светослав Божилов, контролира фонда еднолично.

Същият инвеститор притежава 99.863% и от "Агроенерджи", което влага средства най-вече в земеделски земи. Фирмата е от по-малките играчи - с общо 2 852 дка в портфейла си, които при това са разпилени в шест области. През тази година няма покупки и продажби на парцели.

Най-големите площи на фонда са в областите Търговище, Бургас и Шумен. Той е отдал под аренда през тази година парцели с обща площ 1715 декара. Към края на септември по договори за обработка на негови земи дружеството има да събира вземания за 239 хил. лева.

"Булленд инвестмънтс" е единственото, което направи опит (успешен) да увеличи капитала си. То си осигури 1 990 236 лв. за бъдещите си проекти. Така в момента капиталът е 15 008 125 лв. и е разпределен между фирми от групата "Еврохолд България".

През третото тримесечие фондът не е продавал нито земеделска, нито неземеделска земя. Така в портфейла му са 143 дка ниви, които са купени при средна цена от 439 лв./декар. “Булленд инвестмънтс” не е сключвало договори за обработка на свои парцели за стопанската 2015-2016-а. Основната част от приходите на дружеството се акумулира от наеми от неземеделски имоти (офиси, магазини, автосервизи, складове).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във