Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАТИШИЕ ПРЕДИ БУРЯ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

На пазара се наблюдава известно затишие, което, от една страна, би могло да се тълкува като обичайно за сезона, но могат да възникнат и изненади. Всъщност определящи за реакцията на пазара ще бъдат данните от САЩ. На 4 август Бенк ъф Ингланд понижи основната лихва от 4.75 на 4.50 процента. Този акт е симптоматичен, тъй като отбеляза завършването на цикъла от периодично възходящо нагласяне на действащите лихви в Обединеното Кралство. В същия ден Европейската централна банка очаквано обяви, че действащата основна лихва в Еврозоната остава непроменена, а именно 2 процента. Вниманието на пазара се концентрира върху въпроса какво ще анонсира ФЕД във вторник (9 август), когато се очаква повишение на основната доларова лихва от 3.25 на 3.50 процента.Доходностите по доларовите книжа се повишиха през последната седмица, което доведе съответно до спад в цените. Трийсетгодишните държавни облигации достигнаха до доходност 4.50%, десетгодишните - до 4.30%, тригодишните също преминаха над 4% - до 4.08 процента.Аналогично българските доларови облигации се котираха на цени под 124 щ. долара за 100 долара номинал, понижавайки стойността си до 123.30 долара за 100 долара и доходност до 5.10 процента.Европейските държавни облигации поевтиняха сравнително малко в сравнение с американските. Трийсетгодишните държавни книжа са с доходност 3.80%, десетгодишните - 3.32%, и тригодишните - 2.44 процента.Българските облигации, деноминирани в евро, не промениха стойността си съществено. Емисията с падеж 2007 г. се търгуваше при цени от 107.20 евро за 100 евро номинал, а книжата с падеж 2013 г. - на нива от 126 евро за 100 евро.При евровата емисия, търгувана на вътрешния пазар с падеж 2018 г., може да се отбележи понижение на цената купува (около 117 евро за 100 евро), но това е резултат на по-голям спред и не може да се говори за реално повишаване на търгуваната доходност. Подобно е положението и с другата еврова емисия с падеж през 2010 година. Там цената купува остава непроменена - над 110 евро за 100 евро, и продава над 112 евро за 100 евро.На този фон следва да се следи главно поведението на пазара в частта, касаеща доларовите инвестиции, което е съчетано с известно поевтиняване на американската валута спрямо останалите. Добавяйки предстоящите икономически данни и промяна в лихвените нива в САЩ, можем да очакваме раздвижването по доларовите книжа да продължи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във