Банкеръ Daily

Пари и пазари

Започна търговията с акциите на „Бии Смарт Текнолоджис“ на пазар beam

Васил Големански и създателят на компанията Сергей Петров удариха първата камбана за начало на търговията.

Търговията с акциите на „Бии Смарт Текнолоджис“ на пазар beam започва след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 1 199 990 лева.
„Инвеститорите подкрепиха „Бии Смарт Текнолоджис“, защото разпознават потенциала на успешната комбинация от кауза и иновативни бизнес модели. Това напълно кореспондира с мисията на пазар beam - да подпомага растящи компании, които са в авангарда на екологично отговорния бизнес“, коментира Васил Големански, заместник-председател на съвета на директорите на „БФБ-София“.
Размерът на емисията на „Бии Смарт Текнолоджис“ е 407 386 лева, разпределен в същия брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код BEE.
„Бии Смарт Текнолоджис“ планира да инвестира акумулираните средства на фондовата борса в разрастване на бизнеса си на европейския пазар и развитие на продуктовата си гама.

Bee Smart Technologies e IoT компания, която прилага устойчиви практики в пчеларството и помага на пчеларите да се грижат по-добре за своите пчели. Сензорната й система измерва влажността и температурата и прави акустичен анализ на звука в кошера. Това са важни показатели, които дават информация на собствениците на кошери за състоянието на пчелното семейство. По този начин пчеларят може да следи дистанционно здравето и силата на колонията си и да получава сигнал, когато е налице проблем с пчелите му и е необходима неговата намеса.

Стартиращата компания за устойчиви практики в пчеларството развива технологичния бранд Pollenity. Сензорните устройства на фирмата са изцяло разработени в България и се използват от клиенти и пчелари на пет континента.

Bee Smart Technologies е #2 компания oт хранителната индустрия, която прави успешно IPO на пазар за растеж на малки и средни предприятия beam след производителя на биохрани Smart Organic.

Facebook logo
Бъдете с нас и във