Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАПИСИТЕ СТАНАХА ДЕФИЦИТНА СТОКА

Настъпващите срокове за плащане на някои приватизационни сделки поддържаха тонуса на търговията с компенсаторки. В сряда цените на записите по закона Лучников се покачиха до 22.5% от номиналната им стойност и на това ниво остана незадоволено търсене. Предполага се, че купувач на пакетите е Минстрой холдинг, който трябва да плати на Агенцията за приватизация близо 22 млн. лв. в записи по сделката за покупка на мина Станянци. Такива количества обаче трудно могат да бъдат намерени, защото продавачи на пазара практически липсват. Голямата част от собствениците на лучниковки изчакват на фондовата борса напролет да бъдат пуснати големи държавни пакети. Към такова поведение ги подтиква и прогнозата, че цената на записите тогава ще достигне 35-40 процента. Липсата на свободен ресурс обезсърчава приватизаторите, които не знаят реално колко ще им струва дадена сделка, дори и след подписването на договор с АП. За разлика от записите, котировките на компенсационните бонове, емитирани за обезщетение на собственици на земеделски земи, които не могат да бъдат върнати, останаха непроменени. Инвестиционните посредници търсят този вид книжа по 12-12.5% от техния номинал, но предлагането им е ограничено. В момента възможностите за плащания със селски бонове са много ограничени и затова ги търсят главно спекуланти. Инвеститорите се надяват на двойни и дори на тройни печалби при бъдещото конвертиране на боновете в акции от атрактивни предприятия и при последващата им продажба. Такава операция естествено крие рискове за слабо информираните, тъй като не може да се каже към книжата на кои дружества ще се насочат най-вече пенсионните фондове и чуждестранни инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във