Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАМЯНАТА НА БРЕЙДИ КНИЖАТА ПРЕМИНА БЕЗ ВЪЛНЕНИЯ

Търговията с български брейди облигации беше слаба през първата половина на отминалия седмичен период поради предстоящата им замяна срещу доларови еврооблигации. Като цяло цените им отбелязаха леко понижение - най-вече заради поевтиняването на бразилските брейди книжа. На 25 септември се състоя аукционът за замяна на брейди книжата ни срещу доларови еврооблигации. Аукционът премина при задоволителен интерес. Общият обем на заменените брейди книжа е 888 300 000 щ. долара, но заявките надхвърлиха 1 млрд. щ. долара. Минималните цени на изкупуване са следните: облигациите по просрочени лихви (IAB's) - по 89.125 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - срещу 91.00 щ. долара и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 91.375 щ. долара. Сетълментът по книжата ще бъде на 9 октомври. Сравнително слаба беше и търговията с еврооблигации. Деноминираната в евро емисия с падеж 2007 г. повиши цената си, като цената купува достигна до 102.70 евро за 100.00 евро номинал. В средата на периода за кратко се покачиха и цените на деноминираните в евро облигации с падеж 2013 година. Цената купува при нея достигна до 97.00 евро за 100 евро номинал. Това покачване беше краткотрайно, след което цените се върнаха на нива 96.25 - 97.00. Покрай замяната на брейди книжата ни доларовите облигации с падеж 2015 г. се задържаха почти без промяна на очакваните за замяната нива - 102.75 щ. долара. След приключване на аукциона, емисията се търгуваше на цени 102.25 - 103.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Новоемитираното количество от книжата е с общ номинал 758 873 000 щ. долара, с което целият обем възлиза на 1 270 371 000 щ. долара номинална стойност.Продължава интересът към сделки с ипотечни и корпоративни облигации на вторичния пазар. През седмицата бяха изтъргувани следните емисии: облигации на Първа инвестиционна банка с номинал 165 000 евро при доход 6.70-6.75%, облигации на Обединена българска банка с номинал 100 000 лв. и с доход 7.50%, и облигации на втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 317 000 лв. при доход 6.75-7.15 процента. Интересът към ЗУНК облигациите е слаб. Купуват ги предимно фирми, които имат задължения към държавата и ги погасяват със ЗУНК облигации. Реални сделки се извършваха на нива 79.875-80.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.

Facebook logo
Бъдете с нас и във