Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Залозите са на масата: Кой ще захапе кукичката

С покупката на "Дружба стъкларски заводи" португалската BA Glass вече е собственик на стъкларските заводи в Пловдив и София.

Инвеститорите... Чакани, канени, отпращани... Хубаво е, че идват, защото така получаваме иновации, технологии, излизаме  и на по-широки пазари. Но  те  и винаги следват своя интерес. Ако бизнесът не ги удовлетворява, го затварят. Или, ако смятат, че е по-добре да го развиват предимно за себе си - го правят.

Няколко от големите  инвеститори  (между които и стратегически) правят следващата стъпка в развитието си у нас. С търгови предложения те събраха акциите, които не бяха под техен контрол, а  следствието  от това е, че ще отпишат дъщерните си фирми от регистъра на публичните дружества и  книжата им ще бъдат свалени от търговия на "БФБ-София". Но така само те ще се ползват от благата на компанията и изтласкват встрани от бизнеса  дребни акционери. Еднократното изплащане на обезщетение при изкупуването на книжата не може да компенсира ползите и приходите от доброто развитие на тези фирми през следващите години - от дивиденти, от увеличение на капитала и други подобни ефекти.

Наред  с това фондовият пазар и инвеститорите губят възможността да търгуват с акциите на големи и силни компании. Случващото се, което пък все пак е част от реалността на пазарната икономика, някак си се разминават с политиката на КФН и  на правитеството за развитие на капиталовия пазар у нас.

От борсата вече "слезе" "Велде България" АД

водещият производител на шперплат и фазерни плочи (плочи от дървесни влакна) и други дървени материали у нас. Акционерите му приеха решението за отписване на троянския производител (по-рано познат като "Лесопласт") от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор, на общо събрание на 16 юни. На 25 юли и регулаторът заличи "Велде България", и издадената от него емисия от 404 634 акции с номинална стойност от 1 лв. всяка.  

Търговото предложение на мажоритарния собственик Welde Gesellschaft M.B.H. е прието между 31 март и 27 април  от 43 собственици, които продадоха 7924 акции, или 1.96% от капитала на фирмата. Така с вложение от 698 537 лв. мажоритарните собственици могат да установят пълен контрол върху фирмата. Австрийската Welde премина границата - да владее  95%, което й позволява автоматично да изкупи книжата и на останалите акционери при цена от 34.17 лв. за един дял.

Инвеститорите бяха наясно с тези планове, тъй като още на 30 септември миналата година "Велде" ГмбХ уведоми акционерите си, регулирания пазар и КФН за намеренията си да регистрира търговото предложение. Основанието за това беше изкупуването по това време  на дела на кипърската фирма "Делтаууд Трейдинг лимитид" от 18.2785% от капитала на дървообработващата фабрика. Така водещият акционер Welde Gesellschaft M.B.H увеличи дела си до 94.9485 процента. Другите книжа останаха  собственост на няколко фирми (1.03%) и на индивидуални участници (4.02%).

Въпреки отписването на дружеството от "БФБ-София" мажоритарният му собственик запазва дейността на предприятието. Днес "Велде България" е най-големият производител на шперплат в България, а "Велде" - Австрия, е сред най-големите му клиенти. Към момента продукцията на предприятието се продава в повече от  25 държави по света. Печалбата на "Велде България" за 2016-а е 58 хил. лв. и беше вкарана в резервите. Дивидент не бе разпределен, но това  се случи и в предишните години.

През октомври миналата година стана ясно, че в

"Дружба стъкларски заводи" АД

влиза нов собственик. Това бе ясен знак, че фирмата ще е поредната, която ще отпадне от  списъка на публичните дружества и  търговията с акциите й ще спре. Софийската компания дотогава бе част от гръцката група "Юла Гласуъркс" С.А. (Yioula Glassworks SA), която официално уведоми, че е сключила договор за продажба на "съществена част от бизнеса със стъклени бутилки и буркани" на португалската компания BA Vidro S.A. В края на януари сделката бе приключена, а новият собственик, който контролираше 99.24% от капитала, отправи търгово предложение към миноритарните акционери и обяви, че планира да отпише дружеството от борсата.

Португалската компания BA Vidro произвежда и продава стъклени бутилки и буркани в осем фабрики - в Португалия, Испания, Полша и Германия. Покупката на българския завод влиза в плановете й за разширяване и разнообразяване на произвежданите изделия в други държави.

Общо 109 акционери, притежаващи 286 817 дяла, приеха търговото предложение от "Барек Овърсийз Лимитид" (Кипър) за закупуване на книжата на останалите собственици в "Дружба Стъкларски заводи" АД. След приключване на процедурата мажоритарният акционер  контролира пряко и чрез свързани лица общо 99.78% от книжата с право на глас в капитала на производителя на стъклен амбалаж. Това пък му позволи в тримесечен срок - след одобряване на предложението за изкупуване от КФН, да събере всички книжа. Заедно с това и всеки притежател на такива акции има право да изиска от компанията майка да изкупи неговите книжа при цена, равна на 6.118 лв. за един брой. Това пък откри  пътя за сваляне на фирмата от търговия на "БФБ-София".

"Дружба стъкларски заводи" е водещ производител на стъклен амбалаж и в България, и на Балканския полуостров. Данните от счетоводния му отчет показват, че печалбата на компанията е 16.526 млн. лв. през миналата година, при положение че е била само 1.364 млн. лв. през 2015-а. Предприятието произвежда опаковки - бутилки и буркани за консервната, винената и бирената промишленост, а 70% от продукцията  му се изнасят в Гърция, Италия и Сърбия. Сред клиентите на фирмата са "ИнБев", "Хайнекен", "Карлсберг", "Кока Кола", "Пепси" Ко. и други. През последните години мениджърите му редовно  инвестираха  в проекти за реконструкция и модернизация на производствените линии и за намаляване на разходите за природен газ.

"Дружба стъкларски заводи" внесе миналогодишната си печалба от 16.526 млн. лв. във фонд "Неразпределени печалби". Фирмата обаче поддържа  последователна дивидентна политика - само през 2005 и 2007 г. тя не е поощрявала инвеститорите. Така че излизането на една такава компания от "БФБ-София" е голяма загуба и за фондовия пазар, и за борсовите играчи.

И друго  дружество от сектора "дървопреработване" -

"Алфа ууд България" АД,

нямаше късмета да срещне добрата фея. То стана собственост на гръцката Alfa Wood чрез борсова сделка за мажоритарния му пакет през 2000 година. Впоследствие заводът за дървени плоскости в град Долни чифлик край Варна се контролираше от гръцката Alfa Wood A.E.B.E. (с 33%) заедно с Enderby Services Limited (с 36%) и регистрираната на Британските Вирджински острови Fontegusta Limited (15.5%). През 2012 и 2013 г. собствениците започнаха да спират поетапно производството на плоскости от дървени частици, после  преустановиха  дейността във фурнирния цех и на топлоенергийния цех. Причината за всичко това беше кризата в Гърция, където фирмата е изнасяла над 60% от продукцията си, и свързаното с нея свито търсене на продукцията, както  и последвалите проблеми с изплащането на задълженията на "Алфа ууд България". Навлизането на международни производители, както и предлагането на нискокачествени изделия, които подбиват пазара, допълнително влошиха финансовото състояние на фирмата. Тя  има банкови заеми, задължения към свързани предприятия и към доставчици и клиенти. Кредитите, които е теглила от  Обединена българска банка, са обезпечени с ипотеки върху земя и сгради, собственост на фирмата. Залози има и върху машините и съоръженията на дружеството, както и върху цялото търговско предприятие.

Вследствие на това  бяха съкратени работници, а малкото останали служители от администрацията и търговският отдел се занимават с дистрибуция на продукцията от гръцките предприятия на собственика Alfa Wood.

Кредиторите пък, които не получиха парите си, разпродават имуществото и машините на "Алфа ууд България". Последният търг беше в края на юни, когато ОББ опита да продаде производствен обект на дървопреработващото предприятие "Алфа ууд България", включващ урегулиран поземлен имот заедно с построените върху него сгради на завода. В списъка на публичната продан влизаше и пречиствателна станция, без която заводът не може да работи.

Така или иначе повечето компании у нас станаха публични дружества принудително,  след масовата приватизация. Недоволни от това свое положение собствениците - български и чуждестранни, продължават да търсят законова възможност за отписване и когато я намират, напускат  фондовата борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във