Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАЛОЖИЛИТЕ НА ПРОСОФТ ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ДА ПЕЧЕЛЯТ

Компютърна фирма ПроСофт АД извърши поредното купонно плащане по втората си емисия корпоративни облигации на 19 юли (четвъртък), обявената в проспекта дата. Вече 12 месеца тази емисия е пример за добра ликвидност на българската фондова борса. Експертите помнят, че втората емисия, пусната на Българската фондова борса точно преди година от ПроСофт, в най-голяма степен представи в добра светлина капиталовия ни пазар. Тогава облигационните сделки на дружеството съставляваха между 75-95 на сто от дневния оборот на борсата. Сега историята се повтаря: през последната седмица раздвижването на облигационния пазар бе белязано със сделки за над 137 000 лв. и в трите публични емисии, две от които са на ПроСофт.
Междувременно плащанията по лизингови договори на дружеството, за чието финансиране са ползвани приходите от облигационния заем, постъпват редовно и има всички основания да се очаква безпроблемно плащане по главницата на падежа - 17 януари 2002 година.
ПроСофт приключи първите шест месеца на 2001 г. с ръст на продажбите спрямо същия период на миналата година от 45 процента. На фона на стагниращия пазар на информационни технологии е ясно, че това означава покачване на фирмения пазарен дял.
Фондовите играчи, които са заложили на ПроСофт, могат да са спокойни: фирмата вече е заделила и средствата за предстоящото на 5 август тази година, поредно купонно плащане по първия облигационен заем на дружеството от август 1999 година.
Остават в сила и вече обявените намерения да има и първично предлагане на акции на компанията на БФБ до края на тази година. Мнозина очаква това събитие, тъй като именно отсъствието на солиден частен емитент с доказан добър мениджмънт е бяло петно в пишещата се история на фондовата ни борса.

Facebook logo
Бъдете с нас и във