Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАЛАГАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ЛИХВА

Изминалата седмица не впечатляваше с особени движения в доходностите по облигациите. По-същественото беше, че тридесетгодишните европейски книжа се задържаха на относително ниски нива на доходност - в диапазона 3.60-3.70%, докато десетгодишните бенчмаркови облигации в евро се търгуваха на нива 3.11-3.15 процента. При щатските книжа с матуритет 30 години доходността остана около 4.20-4.25%, а тези с матуритет 10 години - 3.91-3.96 процента. От една страна, това състояние показва непроменени условия при балансиран пазар, но същевременно с това запазването на сравнително ниските нива може да формира база, от която да се осъществи последващ нов натиск за поредно повишаване на цените и понижаване на доходността.Последните икономически данни от САЩ като цяло показват, че е възможно да бъде забавен цикълът на повишаване на лихвите. В Европа се запазват неизвестностите около лихвената политика и е въпрос на време основната лихва да намалее до 1.75 процента. Напоследък обаче започнаха да се появяват съмнения, че въобще някога ще се стигне до това ниво. Реално едно такова решение, препоръчвано от голяма част от анализаторите, би следвало да предизвика добър ефект. Самата игра с лихвите от много време не е прилагана в еврозоната и консервативно настроените специалисти от Стария континент се опасяват за страничните въздействия, които биха се получили при използване на този инструмент.Българските емисии от облигации, деноминирани в евро и търгувани на международния пазар, също не промениха съществено цените си - около 108 евро за 100 евро номинал за емисията с падеж 2007 година. Книжата с падеж 2013 г. поскъпнаха от 127.10 евро за 100 евро до 127.30 евро за 100 евро номинал. Доларовите книжа с падеж 2015 г. се търгуваха на цена 125.95 евро за 100 евро, като през седмицата за кратко преминаха нивото от 126.00 евро за 100 евро.Търгуваните на вътрешния пазар книжа, деноминирани в евро, са с цени 110.70 евро за 100 евро купува за емисията с матуритет 2005 г. и 118.70 евро за 100 евро купува за облигациите с падеж през 2018 година. Реално обаче в момента на българския вътрешен пазар на ДЦК липсва предлагане. Търсенето е огромно, но зад котировките продава рядко стоят реални номинали, спредовете са широки и демонстрират нежелание за продажба. Това състояние е нормално, като се има предвид ситуацията на пазара, и предвиждам тя да се запази и през втората половина на годината.В понеделник (4 юли) ще бъде предложен относително добър като обем номинал от десетгодишни ДЦК - 35 млн. лв., но търсенето може да превиши дори трикратно предлагането и средната доходност може би ще слезе до 3.70 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във