Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЗАКОН ЩЕ РАЗВИВА ПАЗАРА НА ВЗЕМАНИЯ

След като вече е ясно, че ипотечните облигации се оказаха добър начин за увеличаване на банковите ресурси, специалистите в инвестиционния бранш започнаха да търсят нови възможности за развитие на пазара на ценни книжа. Очаква се през следващата седмица депутатите Ралица Агайн и Мирослав Севлиевски да внесат в парламента нов Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, който бе представен на Българският Великден от консултанта по проекта Николай Майстер. Предлаганият нормативен акт урежда секюритизацията на активи и прехвърлянето им към специално учредени за целта компании. Секюритизацията е дейност, при която правата върху активи се преобразуват в ценни книжа, които впоследствие се пласират публично. Обект на такива сделки могат да са недвижими имоти, както и парични вземания. Приходи за новите дружества ще бъдат доходите от отдаване под наем или от продажба на собственост. Според закона цялата им печалба трябва задължително да се разпределя под формата на дивидент. Въпросните фирми ще са публични, което означава, че ще разкриват подробни данни за дейността си пред Държавната комисия по ценните книжа всяко тримесечие. Най-кратко дейността на подобни дружества ще се изразява в закупуване на имот и получаване на доходи от неговото използване или отдаване под наем. Разходите по управлението на компанията очевидно ще са минимални, така че примерно 95% от приходите да се разпределят между акционерите. Майстер изрази надежда, че печалбите ще бъдат освободени от плащането на данъци, като само накрая ще се облагат дивидентите, които получават акционерите. Интересна е и другата възможност, която е регламентирана в проекта: за учредяване на дружество със специална инвестиционна цел. Придобиването на вземания може най-после да развие пазара на трудносъбираеми дългове на големи държавни или вече приватизирани фирми. Този сектор бе стресиран от скандалните Мулти-цесии на борчовете на Кремиковци и Химко към Булгаргаз в средата на 90-те години. Оттогава никой не посмя да се заеме с такива операции, държавата също не бе особено склонна да ги прави. Сега обаче времето за такива сделки е дошло, след като повечето големи длъжници у нас са частни, а някои от тях подсказват, че ще бъдат надеждни платци. Друг е въпросът, че проектозаконът на Агайн и Севлиевски би вкарал в голямата игра по изкупуване на вземания спекуланти от всякакъв калибър.

Facebook logo
Бъдете с нас и във