Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Загубите от взаимното безгрижие

Шумоленето на парите въвлече договорните фондове в безгрижни сделки.

Все още не е ясно какви са щетите, които понасят управляващите дружества и техните договорни фондове след затварянето на "Корпоративна търговска банка" АД (КТБ).

Според Комисията за финансов надзор блокираните средства на инвестиционните посредници, управляващите дружества и договорните фондове в групата КТБ под формата на депозити и разплащателни сметки възлизат на 42.9 млн. лева. Това се разбра от обзора на небанковия финансов сектор с данните към края на второто тримесечие на тази година и нищо повече. А и това се случи с три месеца закъснение (в началото на октомври). Не последваха указания или мерки - нито спрямо фирмите, които имаха сметки в банката, нито спрямо инвеститорите, доверили се на тези колективни схеми. Така че всеки от нас по някакъв начин - дори без да знае и да подозира, е въвлечен в аферата "КТБ". Банката на Цветан Василев вече е с отнет лиценз от БНБ, а след обявяването й в несъстоятелност парите на договорните фондове ще бъдат безвъзвратно загубени, тъй като не попадат под защитата, предвидена в закона, и няма да получат пари от Фонда за гарантиране на влоговете. 

От откъслечната публична информация в отчетите на тези дружества не е ясно колко от тях са на червено след случилото се с Корпоративна търговска банка... Единствено от годишните им счетоводни отчети за 2013 г. може да се добие представа за банковите им депозити например. Пълните данни за портфейлите им не се намират, защото не са задължени да ги публикуват изцяло. Междинните тримесечни баланси пък не съдържат такива данни.

Добре е да се отбележи, че управляващото дружество не може да сключва за сметка на взаимен фонд договор за депозит за срок по-дълъг от 12 месеца. От друга страна, колективната схема не може да инвестира повече от 20% от активите си във влогове в една банка. Най-важната брънка в дейността на тези дружества е банката депозитар, където се съхраняват активите им - нито едно от тях не е избрало КТБ за тази цел. Най-предпочитаните са били "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България".

Прегледът на публичната информация извади само няколко фонда, които са обявили такива данни. Договорният фонд "Алфа Ликвидни средства", от групата около Иво Прокопиев, който е съосновател и инвеститор в две големи бизнес групи - "Алфа финанс холдинг" АД и издателската група "Икономедиа" АД, съобщава за четири депозита в Корпоративна търговска банка. Единият от тях е за 157 038 лв., а падежът му е бил през януари тази година. Другите са с договор за депозит на обща стойност 498 112 лв., а срокът им е бил до средата на октомври. Към 25 ноември нетната стойност на активите на този фонд е 3 856 425 лв., което означава, че тези средства формират 16.99% от активите му. 

Пловдивският "Аркус асет мениджмънт" АД е едно от най-младите управляващи дружества - лицензът му е от май 2013 година. Двата му фонда имат влогове в Корпоративна търговска банка със срок от 12 месеца. Депозитът на "Аркус балансиран" е 100 000 лв. (17.13% от активите към края на юни тази година). Към онзи момент той има и вземания по лихви от 3583.33 лева. "Аркус динамичен" пък е вложил 200 000 лв. (16.78% от активите), а вземанията му (като лихви) от тях са 7612.47 лева.

Фондът "Компас Прогрес" е организиран от "Компас Инвест" АД, в което Ивайло Красимиров Ангарски е изпълнителен директор. Колективната схема е обявила в годишния си отчет два депозита. Единият е в "Алфа банк - клон България" в размер на 102 000 лв., а падежът му е бил през септември тази година. Другият е в Корпоративна търговска банка и е на стойност 240 000 лева. Срокът на договора по него е бил до юли.

"Компас Стратегия" също е с два влога - в "Алфа банк" в размер на 51 000 лв. с падеж септември тази година. Другият е в КТБ и е за 243 362 лв., а договорът по него е изтекъл през юли.

И третият фонд - "Компас Евростабилност", е кътал свои пари в банката на Цветан Василев. Сумата е 106 555 лв. и е била с падеж до юли.

Капиталовият пазар все още не може да се възстанови от финансовата криза от 2008 г., а и доверието към сектора трудно се връща. Въпреки това досега стъпка по стъпка парите, акумулирани в договорните фондове, растяха. Но ако бързо не се изяснят обемът на средствата и загубите на дружествата от затварянето на КТБ, съвсем логично ще последват отново тегления.

Парите обичат тишината, но в случая мълчанието не е злато. Нежеланието да се споделя заради опасения от паника е неоправдано. По-коректният ход е именно да се спре временно издаването на дялове, за да не се разширява кръгът на засегнатите. Продължаващото привличане на нови клиенти е ход за намаляване на загубите, но доколко пък това е честно спрямо тях. И дали бумерангът на излъганите няма да се върне с по-голяма сила по-късно.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във