Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Загубата е въпрос на проценти

Част от инвеститорите са на кръстопът какво да решат за своите пари. През изминалите шест месеца лихвите по банковите депозити падаха и вече клонят към нулата, а домакинствата и фирмите търсеха алтернативи. Някои от тях се насочиха към придобиване на дялове от договорните фондове, които в момента са 113 на брой.

Макар че няма гаранция за успеха на вложенията в такава колективна схема, както би било при един влог например, доходността при тях е по-висока. Но котировките на различните активи, в които инвестират договорните фондове, лъкатушеха по ценовата стълбица, а в повечето случаи правеха доста трудни прогнозите за резултатите. Но за тези, които познават пазара, нямаше нищо изненадващо. Така или иначе това е част от правилата на играта навсякъде по света.

Парите обичат да прескачат от един финансов инструмент към друг в търсене на по-добри възможности или на нещо по-доходно. И именно подходящият подбор на активите в портфейла е това, което оформя разликата между успешните инвеститори и другите. Това пък стана причина някои от договорните фондове да завършат полугодието при драматичен обрат - заради по-малкото привлечени инвестиции или пък заради немного сполучливите вложения на привлечените инвестиции.

Някои от българските договорни фондове не успяха да се справят с тази задача, поради което завършват полугодието на червено, показва проучването на "БАНКЕРЪ". В края на юни общо 25 от всичките 113 лицензирани колективни инвестиционни схеми са отчели загуба, като при две от тях тя дори е в двуцифрен размер. А е показателен и фактът, че шестнадесет от управляващите дружества не бяха подминати от тази вихрушка и техни колективни схеми се нагълтаха "с вода".

Неустойчивостта на цените на финансовите инструменти през годината даваше сигнали за предстоящите загуби. А активи от различни сектори - от енергетиката, от недвижимите имоти, суровините, паричния пазар, огорчиха инвеститорите през изминалите шест месеца. Най-зле представилият се договорен фонд през периода у нас е "Астра Енерджи", който дава възможност на инвеститорите да направят вложения в сектора на енергийните ресурси. Той обаче носи на клиентите си загуба от 14.69 на сто.

Някои от рисковите колективни схеми въртяха парите си на външните пазари, в това число и в акции от компании от Централна и Източна Европа. Те понесоха ударите на пазара, тъй като прогнозите и очакванията на експертите за възстановяване не се сбъднаха изцяло. Така че фондовете нямаше как да избегнат загубата на някаква част от спестяванията на клиентите си.

Вложенията в стоки (злато, въглища, нефт, пшеница или метали) бяха другата високорискова и спекулативна група от активи, а инвестициите в борсово търгувани суровини донесоха неприятни емоции на онези, които ги предпочетоха през тази година. Фондът "Астра Цветни метали" използва тази стратегия в опит да предложи естествена защита срещу инфлацията. Това обаче се оказва трудно при сегашната икономическа ситуация и в крайна сметка схемата завърши на червено (-10.56%).

Още три фонда - "ПФБК Восток", "Инвест Глобал Опортюнитис", "Конкорд фонд-4 енергетика", обаче се конкурираха с нея в опит да постигнат двуцифрена загуба.

В крайна сметка стойността на дяловете на всеки от договорните фондове, а и доходът от инвестициите в тях не са константна величина. А загубата днес пък може да се превърне в печалба утре. Надеждата да обърнат тренда крепи все още няколко от фондовете. В един следващ момент това могат да постигнат: "Райфайзен (България) Активна защита в евро" (-0.02%), "ОББ Глобал растеж" (-0.02%), "Аркус Балансиран" (-0.04%), "ЕФ Рапид " (-0.06%) и "Тренд Балансиран" (-0.09%). Още повече че загубата им е малка и биха могли да се влеят в групата на печелившите схеми в следващите месеци.

Случилото се с тези взаимните фондове е следствие от различни препятствия - немного активното търсене на услугите по управление на активи, намалелите суми, които се отделят за това, предпочитанието към сигурността на банковия влог и други... А и несигурната икономическа среда у нас внасяше промени в инвестиционните намерения. Следствието от това е свиване на нетната сума на активите, които управляват. При другите увеличението също не е кой знае колко голямо.

Лошото представяне на инвеститорите може да е следствие и от това, че не са случили момента за влизане на пазара. Но за да не попадате в групата на тези с неуспешните вложения, е добре да се знае, че думите "риск" и "загуба" също са част от пазара. Още повече че инвестирането е по-скоро бягане на дълго разстояние, отколкото спринт, така че и целите трябва да са реалистични и постижими.

Facebook logo
Бъдете с нас и във