Банкеръ Daily

Пари и пазари

Загуба за „Биодит“ в първата му година на пазара за развитие BEAM

На 4 март миналата година след успешно първично публично предлагане (IPO), в което набра 1 млн. лева, "Биодит" АД дебютира на специализирания BEAM пазар за растеж на малки и средни компании на "Българска фондова борса" АД. Листването на компанията беше първото на този нов сегмент.

Новият капитал, който набра, ще се използва от технологичната компания за продажби и маркетинг активности с цел масово навлизане на пазара в страната ни, уточниха от фирмата. Към момента тя има представени четири продуктови линии с различни биометрични решения. Акумулираните средства пък осигуриха на „Биодит“ възможност да следва своя план за развитие през миналата година.

Качеството на произвежданите продукти е осигурило нарастване на нетните приходи през миналата година, сочат данните от неодитирания финансов отчет на „Биодит“.  

Продажбите на продукция и на услуги са се увеличили почти двойно

до 298 хил. лв. през миналата година при 155 хил. лв. за 2020-а. Българският пазар засега е водещ за фирмата като той е осигурил 96% от паричните постъпления, а останалите са от външни партньори. Причината за това е силното разрастване на бизнеса в хотелиарския бизнес у нас и големия интерес към продуктите на фирмата.

От 2016 г. "Биодит“ разработва и реализира продукти за идентификация чрез биометрични данни, ползвани за контрол на достъпа в хотели, производствени предприятия, автомобили и банкомати. Фирмата извършва дейност и на пазари извън България - в Испания, Белгия, Швеция. Биометричната компания е  първата българска стартираща компания, която излиза на "БФБ-София".

Наблюдава се съществено увеличение на разходите за външни услуги през миналата година спрямо 2020-а. Това се дължи на платените комисионни при листването на пазара ВЕАМ на БФБ, както и на харчовете за наемане на подизпълнители при монтаж на устройства, разработени от „Биодит“.  

Един от най-съществените разходи по оперативната дейност на фирмата са били тези за възнаграждения и осигуровки на персонала, които се увеличават с 20% на годишна база до 121 хил. лева. Така

дружеството е успяло да запази своите кадри в частта на ИТ специалистите,

които са участвали в разработките на нови продукти. Заедно с това през миналата година част от персонала е придобил акции от дружеството като компенсация за труда и лоялността си. Средносписъчният брой хора, които са работили във фирмата са били осем.

Повече пари са похарчени и за материали и за амортизации в „Биодит“.

Неодитираният отчет на фирмата за миналата година показва увеличение на загубата до 339 хил. лв. при 253 хил. лв. за 2020-а.

Вероятно поне още една финансова година дружеството може да завърши с итрицателен финансов резултат, обелязват мениджърите на „Биодит“. Причината за това е извънредната ситуация, която засегна и 2021 г. и никой не беше предвидил, но и не се знае докога ще продължи. Бизнесът на компанията е в сферата на високите технологии, което означава, че има перспективно бъдеще. Загубите на един стартиращ бизнес са нещо обичайно те са в резлутат на високите разходи за възнаграждения и развойна дейност.

Перспективи

Започването на търговска дейност в Испания е отложено за втората половина на 2022 година. Заедно с това мениджментът на „Биодит“ обмисля навлизане на още два външни пазара.

Плановете за разрастване на екипа през тази година включват назначаване на още трима нови служители. Така се очаква фирмата да може да отговори на интереса към продуктите й и като следствие да увеличи обема на работа с 90% м сравнение с 2020-а.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във