Банкеръ Daily

Пари и пазари

Заемите във франкове - основна заплаха за стабилността на Полша

Полската централна банка определи правния статус на ипотеките в швейцарски франкове в размер на 31 млрд. щ. долара, изтеглени от около 430 хил. полски домакинства, за основна заплаха за стабилността на финансовата система на страната.

Десетгодишната правна битка за въпросните заеми принуди кредитните институции да увеличат провизиите за правни рискове и предвещават загуби, които някои от тях не биха могли да управляват, посочва Националната банка на Полша в публикуван през седмицата доклад за финансовата стабилност. Според анализа на централните банкери най-благоприятният вариант за разрешаване на споровете е чрез извънсъдебни споразумения между длъжниците и кредиторите. От гледна точка на банките това ще намали рисковете и разходите на спорещите за продължителни съдебни процедури.  

В момента банковият сектор на Полша "се сражава" срещу море от съдебни искове за деноминирани в швейцарски франкове заеми, които бяха особено популярни в началото на новото столетие, но впоследствие се обърнаха срещу длъжниците и буквално ги потопиха под водата след рязкото обезненяване на полската злота към швейцарския франк. Банките вече са отписали 6.8 млрд. злоти (1.8 млрд. щ. долара) за правни рискове.

На 11 май полският върховен съд отложи за пореден път дългоочакваното решение по казуса, което трябваше да помогне за ускоряване и унифициране на присъдите на низшестоящите съдилища. Магистратите поискаха допълнителни мнения и опции от различни държавни институции, включително от централната банка и от финансовия регулатор.  

Само през първото тримесечие на тази година срещу регистрираните на борсата във Варшава кредитни институции, включително поделението на "Комерцбанк" - MBank - и "ПКО Полски", са заведени над 7 хил. нови дела, свързани със заеми в швейцарски франкове. "ПКО" се опитва да премахне заплахата и е заделила средства в размер на печалбите си за период от две години, за да покрие разходите по споразуменията с клиентите.    

По данни на Народната банка на Полша кредитните институции, които имат в балансите си ипотеки в швейцарски франкове, имат 88% дял от общия обем на активите на сектора. Поради което централните банкери съветват колегите си от бранша да са особено предпазливи при изплащането на дивиденти и при обратното изкупуване на банкови акции докато не изяснят правния статус на тези дела. 

Експертите на полския финансов регулатор KNF очертават три сценария за излизане на местните банки от създалото се изключително политически чувствително положение. В най-благоприятния за тях вариант загубите им ще бъдат около 70.5 млрд. злоти, а в най-песимистичния (който е и най-малко вероятен) - 234 млрд. злоти. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във