Банкеръ Daily

Пари и пазари

За втора поредна година "Неохим" няма да плати дивидент

"Неохим" - Димитровград няма да плати дивидент на акционерите си за 2019 година. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание, което ще се проведе на 24 юли. Дружеството отчете загуба от дейността си в размер на 12.451 млн. лева, а мениджърите предлагат тя за бъде покрита от средствата във фонд "Допълнителни резерви".

Една от точките в дневния ред е за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите на "Неохим" АД за дейността им по управление на дружеството през 2019 г. - Виктория Илиева Ценова; Елена Симеонова Шопова; Димчо Стайков Георгиев; Тошо Иванов Димов; Димитър Стефанов Димитров; Васил Живков Грънчаров; "Зърнени храни България" АД, представлявано от Никола Пеев Мишев; Хуберт Пухнер и Петер Михаел Лайтнер.

Има предложение и за освобождаване от отговорност на Мартина Михаела Аубергер за дейността й по управление на дружеството за периода от 1 януари 2019 г. до датата на заличаването й от Търговския регистър като член на съвета на директорите – 27 юни 2019 година.

Предложени са и промени в състава на борда на дружеството в рамките на сега действащия мандат - до 13 юни 2021 година. Проектът за решение предвижда  освобождаване от длъжност като член на съвета на директорите на "Неохим" АД на Хуберт Пухнер (Hubert Puchner), гражданин на Австрия и на Елена Симеонова Шопова.
На основание чл.16 и чл.16а от Устава на дружеството в срока на сега действащия мандат на борда на директорите, който изтича на 13 юни 2021 г., числеността на мениджърите на дружеството да е осем човека, като на мястото на освободения член Хуберт Пухнер се избира за нов член на съвета на директорите на "Неохим" АД д-р Маркус Хорхер (Dr.Markus Horcher), гражданин на Република Австрия, за срока на сега действащия мандат на борда.

За втора поредна година "Неохим" АД няма да плати дивидент на акционерите си. През 2018 г. торовият завод отчете загуба от 19.157млн. лв., която беше покрита също със средства от фонд "Допълнителни резерви". 

За 2017 г. бе гласуван дивидент общ размер в размер на 517 192.80 лева, като всеки акционер получи за една акция бруто по 0.20 лева. Индивидуалните инвеститори взеха по 0.195 лв. (след приспадане на данък дивидент).

За 2016 г. сумата за акционерите бе 3 361 753.20 лева или по 1.30 лева за един брой (за акционерите физически лица по 1.235 лева).

За 2015 г. общият размер на дивидента бе 2 068 771.20 лева. Брутната сума на една акция бе 0.80 лв., а за индивидуалните инвеститори - по 0.76 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във