Банкеръ Weekly

Пари и пазари

За всекиго по нещо

Въпреки кризата и лошата икономическа среда фирмите продължават да търсят баланса в отношенията с акционерите и с инвеститорите си. Естествено, взаимните жестове и компромисите са тези, които помагат за излизане от затрудненото положение, независимо дали става въпрос за компаниите, които все още работят, или за тези, които доброволно спускат кепенците.


Много от малките фирми сложиха в банкова сметката малкото пари, които са им останали, и домакинствата продължават ударно да спестяват. Макар засега влоговете да нямат алтернативи, а фондовата борса да не е в кондиция, има и фирми, които не искат да се съобразят с положението и опитват да подредят нещата по своя начин.


Дружеството със специална инвестиционна цел


ФеърПлей Пропъртис

което разработва проекти в сектора на недвижимите имоти, вече е заделило 1.905 млн. лв. за дивиденти за финансовата 2012 година. Тези пари ще бъдат разпределени между акционерите.


От отчета за приходите и разходите се вижда, че продажбите на имоти за миналата година са на обща стойност 25.647 млн. лева. Те са резултат от приключването на договори за продажбата на 151 апартамента в комплексите Санта Марина в Созопол, Св. Иван Рилски в Банско и Марина Хил в Черноморец.


Иначе счетоводният резултат на фонда за 2012 г. е загуба в размер на 536 хил. лева. Тя е следствие от спада в стойността на инвестиционните имоти поради извършената годишна преоценка по пазарни цени.


Към края на миналата година дружеството има още 64 договора за продажба, като след приключването им се очаква да донесат допълнителни приходи от 12.014 млн. лв. до края на 2013 година. Инвестиционният портфейл на ФеърПлей Пропъртис включва десет проекта от различни пазарни сегменти, а вложенията са 205 млн. лева.


Основен акционер във фонда е ФеърПлей Интернешънъл АД с 61.70% дял в капитала. Той ще вземе и най-голям дивидент. Останалите книжа са собственост на институционални инвеститори (десет пенсионни, 20 договорни фонда и инвестиционни дружества) и над 410 физически и юридически лица - дребни инвеститори.


Общото събрание на производителя на детски каши на зърнена основа, пшенични пръчици и зърнени храни


Слънчо АД - Свищов

вече гласува за разпределяне на дивиденти за 2012-а. За целта ще бъдат използвани парите от печалбата за 2012 г. (987 171.61 лв.) и част от неразпределената печалба от по-минали години (132 828.39 лв.). А всяка акция ще донесе на притежателя си бруто по 0.35 лева. Печелившата карта в случая са изтеглили акционерите на дружеството към 5 април. Изплащането на дивидентите започва от 14 май, а разходите са за сметка на Слънчо АД.


Закъснелите акционери могат да си съберат и дивиденти от 2007, 2008 и 2009 година.


Акционерите на


Машстрой АД - Троян

което беше един от най-големите производители на универсални стругове у нас, не успяха да намерят основание за спасяването му и обявиха фирмата в ликвидация. Определен е шестмесечен срок за приключването й, а Добромир Тодоров е определен за неин ликвидатор. Всички членове на съвета на директорите са освободени от длъжност.


Дотук се стигна, след като намаляха поръчките за основните изделия, а сградите и машините бяха разпродадени. За съжаление това се оказа по-добрият начин в момента за обезпечаване интересите на акционерите в компанията. Завод за металорежещи машини България холдинг АД, който е част от бившия приватизационен фонд - Индустриален холдинг България, притежава 80.81% акциите на Машстрой.


Фондът Алфа България АД

който работи в областта на недвижимите имоти, ще потърси съдействието на инвеститорите за своите нови планове. За целта той започва продажбата на 579 610 права за участие в увеличението на капитала на фирмата. Срещу тях се предлагат 1 738 830 нови акции. Уговорката е, че за да е успешна процедурата, трябва да се запишат и платят най-малко 400 хил. от тези книжа, или 23% от всички предложени. Номиналната и емисионната им стойност е 1 лев.


Търговията с правата на борсата започва от 2 април, а аукционът за неизползваните книжа на дружеството е насрочен за 25 април. Акции от увеличението на капитала инвеститорите ще могат да записват между 2 април и 15 май. За обслужването на инвеститорите ще се грижи инвестиционният посредник Бета Корп АД. Право да участват имат акционерите към 1 април.


Книжата са разпределени между алжиреца Юшри Башир, фирмата М и С Проекти ЕООД - София, и Милен Тодоров. Интересното около тази фирма е, че в управлението й присъстват синовете на прокурор Галя Гугушева, която беше кандидат за съдия в Конституционния съд. Стефан Гугушев е председател на съвета на директорите, а Виктор Гугушев - директор за връзка с инвеститорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във