Банкеръ Weekly

Пари и пазари

За парите на другите

Облигациите станаха апетитна възможност за компаниите да акумулират парични средства през тази година. Инвеститорите пък ги търсят, за да си гарантират редовен приход за определен период от време.


Макар да няма активна търговия с тези книжа на БФБ-София, интересът към тях се поддържа от различни фактори. Трайната помощ на фондовата ни борса тласка играчите на пазара да търсят алтернативни ниши за влагане на свободния си капитал. И те се пренасочват към сигурните и нискорисковите дългови книжа.


Няколко дружества избраха възможността чрез издаване на облигации да акумулират средства за осъществяване на бъдещите си проекти. Един от най-редовните емитенти на дългови книжа -


Индустриален холдинг България

nbsp;


ще издаде нова емисия от лихвоносни, конвертируеми и необезпечени облигации. Това става ясно от поканата за общо събрание на акционерите на компанията, насрочено за 17 декември. Емисията ще е в размер до 30 млн. лв. и със срок две години. Предвижда се лихвата по тях да бъде 6.5% на година. Облигациите ще могат да се обръщат в акции, както бе и при досегашните емисии на холдинга.


Бившият приватизационен фонд ще използва паричните средства, за да изплати сегашния си облигационен заем и да финансира проекти на дружествата си. Става въпрос за частично рефинансиране на изграждането на кораба Даймънд Скай, за разширение на пристанището КРЗ Порт Бургас, както и за други по-малки проекти.


В момента Индустриален холдинг България има един облигационен заем за 21.7 млн. лв., чийто срок за изплащане изтича през октомври 2014-а. Тези книжа също могат да се преобразуват в акции, но чак на датата на падежа.


Ако новата емисия бъде успешна, се предвижда задълженията по първата да бъдат погасени до десет дни след постъпване на парите. Новите книжа също ще могат да се изплатят предсрочно. Акционерите в холдинга ще записват от тях според размера на дела си в капитала в момента, като заплатят и емисионната цена от 100 лв. на една облигация. Емисията ще е успешна, ако донесе поне 22 млн. лева.


Облигационерите на вече издадената емисия ще трябва да потвърдят взетото вече от акционерите решение за издаване на въпросните нови дългови книжа на сума до 30 млн. лева. Те също ще се съберат на 17 декември.


Индустриален холдинг България често използва издаването на облигации за финансиране на дейността си. Основно групата е съсредоточила активността си в строителството и ремонта на кораби, в морския и речния транспорт, както и в машиностроенето.


За първи път ще опита шанса си чрез облигационен заем да раздвижи проектите си и


ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград

Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите си на 27 декември. На него ще бъде обсъдено предложението за емисия от корпоративни, обезпечени облигации. Тя е първата по ред и ще се предлага при условията на първично частно предлагане. На каква стойност да бъде облигационният заем и какви са останалите й параметри не става ясно от материалите за общото събрание. Решение ще вземат акционерите. С най-голям дял между тях са софийските фирми Топ ГрупЕООД (49%) и Драфт ЕООД (47.55%). Ел Ем импекс ЕООД, собственост на Христо Ковачки, и Първа инвестиционна банка имат по 2% от книжата с право на глас. Мениджърите, участващи в управителните и контролните органи на дружеството, не притежават акции от капитала му.


Промяната в цените на основните суровини, използвани при производството на електроенергия - въглища, газ и мазут, е сред основните рискови фактори, които могат да повлияят върху резултатите на дружеството в следващите месеци.


Фирмата за производство на голямогабаритни инструменти за твърди пластмасови опаковки


Формопласт АД също издава първа емисия

лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации при условията на първично частно (непублично) предлагане. Заемът е на стойност 5 млн. лв., разпределени в 5000 книжа с номинална и емисионна цена 1000 лева. Кърджалийската фирма трябва да върне взетите пари до октомври 2017 година. Главницата по облигациите ще плаща еднократно на падежа заедно с последното лихвено плащане. Лихвите по облигациите пък ще се изплащат на всеки шест месеца при фиксиран лихвен процент от 6.5% на годишна база.


Изделията на предприятието намират приложение в промишлеността, транспорта и в селското стопанство. Шприцформите на фирмата са познати на три континента - Европа, Азия и Африка.


Облигационерът ИНГ Банк Н.В. - клон София, иска допълнително обезпечаване на задълженията на Български пощи ЕАД по издадената вече облигационна емисия до нейното окончателно погасяване. Решението ще вземат на общото си събрание притежателите на такива книжа. То е свикано за 6 декември. Държавната компания има заем от 15 млн. евро, разпределени в 15 хил. корпоративни, лихвоносни, неконвертируеми, обезпечени книжа с номинална стойност 1000 евро. Парите се връщат с лихвен процент, равен на тримесечения EURIBOR плюс надбавка от 3.63% годишно. Това трябва да стане до 8 февруари 2016 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във