Банкеръ Daily

Пари и пазари

За новата стопанска година рентата расте

Земеделската земя остава един от основните активи за инвестиция и печалба. Към края на декември миналата година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 222 345* дка земеделска земя и 112 дка градска земя. През месеца са купени 479 дка земеделски земи при средна цена 1075 лв./дка, съобщават от агрофонда. 

През цялата 2020 г. са придобити общо 6853 дка при средна цена 1066 лв./декар.

През декември са сключени договори на разсрочено плащане за 358 дка на средна цена 1700 лв./дка, продадени са с договори за директни продажби 2804 дка на средна цена 1501 лв./дка и предсрочно са продадени 835 дка земеделски земи на средна цена 1500 лв./дка по договори на разсрочено плащане от 2016, 2017 и 2018 година.

През цялата 2020 г. са продадени чрез директна продажба 4555 дка при средна цена от 1500 лв./дка или общо за 6 834 589 лева. Осъществени са и продажби по договори за лизинг и на разсрочено плащане - общо 2664 дка, по средна цена от 1461 лева, като във фирмената каса са постъпили 3 892 760 лева. Сключени са договори на разсрочено плащане през 2020 г. на 515 дка при средна цена от 1700 лева за сумата от 874 732 лева. 

Дружеството има сключени договори за продажба на финансов лизинг и на разсрочено плащане за 16 858 дка,, които имат срокове за финализиране от 2021 г. до 2025 година, уточняват от дружеството със специална инвестиционна цел, което  купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България. 

През последния месец на миналата година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ е продало три съседни имота в регулация в село Герман, община София, с общ размер 10.014 дка за 901 260 евро.

На 1 октомври 2020 г. започна новата стопанска година. Под наем са отдадени 169 423 дка земи, собственост на агрофонда. Общо 427 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване, които произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Земите, за които има договор за продажба на финансов лизинг и на разсрочено плащане, не могат да се отдават под наем. 

Средната рента, която е договорена, е най-висока в последните три години. За стопанската 2020/2021 г. тя е в размер на 40.46 лв./декар. За предишните две години рентата е била съответно по 39.84 лв. и 38.20 лв. на декар. Очакваните приходи за стопанската 2020-2021 г. са 6 854 694 лв., от които авансово са събрани вече 41.4 процента. 

За стопанската 2019-2020 г. във фирмената каса са постъпили 77.1% от дължимите вземания, a за 2018-2019 г. - 95.8% от тези суми. 

 

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook logo
Бъдете с нас и във