Банкеръ Weekly

Пари и пазари

За кратка почивка е време...

Така се пееше в една детска песничка, а сега нейният рефрен важи в пълна сила за паричните и за капиталовите пазари. След поредицата от позитивни новини, които подтикваха дилърската гилдия в продължение на седмици да удължава позициите в по-рискови инвестиции, дойде време и на новините, които накараха търговците да преосмислят стратегиите си. Двата важни сектора за всяка икономика - на услугите и на производството, в еврозоната отбелязаха понижение. Така основният проблем - прекалено бавният растеж в Европа, отново излезе на преден план и охлади пазарните страсти.


Много от книжата дори бяха продадени с цел да бъдат прибрани печалбите, но това не се случи с българските облигации. Една от причините са понижените рискови премии за страната ни. Така например котировките на CDS (Credit Default Swap) по цялата крива се понижиха, което означава, че страната ни е по-малко рискова и цените на книжата ни, при равни други условия, би трябвало да се повишат. В петгодишния хоризонт котировките паднаха от 200 базисни точки до 150 базисни точки и доходността на книжата би трябвало да се понижи с 50 базисни точки, или с 0.5%, което означава по-висока цена. Така общото понижение на цените на книжата, емитирани от страни с подобен на нашия кредитен рейтинг, за страната ни беше компенсирано от по-добрите ни рискови котировки и не засегна държавните книжа.


При това положение не трябва да се учудваме, че цената на родните еврооблигации, търгувани на международните финансови пазари, се задържа на нивата отпреди седмица. Цената на най-новите ни еврооблигации с падеж през юли 2017 г. отново е 107.6 евро за 100 номинал. А доходността й е 2.54% на годишна база. Нека да не подминаваме факта, че само в рамките на двата й месеца живот цената й се повиши с 8.42 евро.


Цената и на другата ни, търгувана на международните пазари емисия - доларово деноминираната глобална облигация с падеж януари 2015 г., също запази позиции на 115.15 долара за 100 номинал. Отговарящата й годишна възвръщаемост е 1.55% на годишна база.


По-малко от четири месеца живот остават на евровата ни емисия с падеж януари 2015 година. Това е и причината цената й леко да се понижава, запазвайки без промяна доходността. Към момента отговарящата доходност на цената й от 102.20 евро за 100 номинал е 0.3% на годишна база.


За сметка на това пък цените на държавните ценни книжа, търгувани на вътрешния междубанков пазар, се повишават, т.е. доходността им се понижава. Причината са малките обеми книжа, емитирани от Министерството на финансите, и голямото им търсене и от търговските банки, и от застрахователните компании и пенсионните дружества.


Отявлен пример за това са достиганите вече рекордно ниски доходности на книжата на вторичния пазар. Книжата с падеж след две години се търгуват при 1% годишна доходност, тригодишните при 2% годишно, а петгодишните при 2.5 процента. Тези с падеж след седем години имат 3% годишна възвръщаемост, а 10-годишните - 3.5 процента. Тези нива напомнят за края на 2005 г., когато правителството имаше свръхбюджетен излишък и той беше пресипан към общините и държавните предприятия, т.е. в банковата ни система. Една от алтернативите тогава, а и сега, е покупката на държавни ценни книжа.


Банковата система в момента е свръхликвидна, защото нетното нарастване на кредитните портфейли на банките върви с по-бавни темпове спрямо прираста на свежо привлечените средства. Числата показват 1.2 млрд. лв. нетен прираст на кредитирането спрямо 3 млрд. лв. увеличение на привлечените средства. Естествено, че така полученият излишък от 2.8 млрд. лв. трябва да се вложи в нещо доходоносно и сигурно, каквито са нашите ДЦК.


Реална възможност за покупка на нови държавни облигации се задава на 24 септември, когато Българската народна банка ще проведе аукцион за продажбата на 55 млн. евро номинална стойност държавни облигации с падеж юли 2022 година.


nbsp;


Петър Драмов, ldquo;УниКредит Булбанкrdquo; АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във