Банкеръ Daily

Пари и пазари

За 10 години броят на имащите ток - увеличен с 1.3 млрд. души

Делът на световното население с достъп до електроенергия е нараснал от 83 процента през 2010 г. на 91 на сто през 2020 г., като броя на хората, които имат електричество, се е увеличил с 1.3 милиарда в световен мащаб.

През 2020 г. без достъп до електроенергия са 733 милиона души по света спрямо 1.2 милиарда през 2010 година. Това показват данните от юнския доклад за енергийния напредък, публикуван на страницата на Международната агенция по енергията (МАЕ).

В доклада са представени изводите от изследване на МАЕ, Международната агенция за възобновяеми енергийни източници (IRENA), Статистическата комисия на ООН (UNSD), Световната банка и Световната здравна организация (СЗО).

Въпреки увеличението темпът на напредък в електрификацията се е забавил през последните години. Експертите обясняват това с нарастващата трудност при достигането до по-отдалечени и бедни райони, както и безпрецедентното въздействие на пандемията. Постигането на целта за 2030 г. изисква увеличаване на броя на новите връзки в електрификацията до 100 милиона годишно. При сегашните темпове светът ще достигне само 92 процента електрификация до 2030 г., сочи докладът, цитиран от БТА.

Между 2010 и 2020 г. всеки регион по света е показал последователен напредък в електрификацията, но с големи различия. Достъпът до електричество в Африка на юг от Сахара е нараснал от 46 процента през 2018 г. на 48 на сто през 2020 година. В същото време в този район, известен като Субсахарска Африка, са съсредоточени над три четвърти от населението (568 милиона души), което е останало без достъп до електричество през 2020 г., посочват експертите.

Друг извод в доклада е, че международните публични финансови потоци към развиващите се страни в подкрепа на чистата енергия намаляват. Сумата е намаляла с близо 24 процента спрямо 2018 година, като през 2019 г. е 10.9 милиарда щатски долара.

Като цяло нивото на финансиране остава под необходимото, особено в най-уязвимите и най-слабо развитите страни. Спад се наблюдава в повечето региони. Финансирането е намаляло най-вече в страните от Източна и Югоизточна Азия, както и в Латинска Америка и Карибите. По-малки инвестициите в чиста енергия са отчетени и в страните от Централна и Южна Азия. Единственото изключение е Океания, където международните обществени потоци са нараснали през разглеждания период.

Въпреки че частният сектор финансира повечето инвестиции във възобновяеми енергийни източници, държавните финанси остават от ключово значение за привличането на частен капитал, включително за създаване на благоприятна среда за частни инвестиции, смятат международните експерти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във