Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ УПРАВЛЯВАТ ВЕЧЕ 94.6 МЛН. ЛЕВА

Активите на взаимните фондове (инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове) нараснаха с над 6.2 млн. лв. за последните два месеца. Към 23 февруари 2006 г. българските фондове са набрали 94.603 млн. лв., докато в края на 2005 г. сумата им е била 88.372 млн. лева. Към момента в страната се предлагат акции/дялове на повече от 20 взаимни фонда. В най-скоро време ще стартира и предлагането на поне още дузина лицензирани фондове. Според наблюдателите чрез новите играчи на пазара секторът не само ще преодолее границата от 100 млн. лв., което се очаква да стане следващия месец, но и ще играе съществена роля в идващите години на фондовата борса в страната. Възможно е постепенно домакинствата да насочат спестяванията си към този вид фондове.
Инвестиционната стратегия на взаимните фондове е различна, затова те биват консервативни, балансирани и рискови. Колкото по-висок е рискът при даден фонд, толкова по-голяма се предполага, че ще е и неговата доходност. С предстоящите промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа портфолио мениджърите на фондовете ще получат и улеснения за инвестиции в чужбина.
С най-голям дял към момента са ИД Ти Би Ай Евробонд АД, ИД Адванс Инвест АД и ИД Елана Еврофонд АД, чиито активи съставляват близо 55% от набраните към момента 94.6 млн. лева. По данни от Комисията за финансов надзор към момента в страната има 17 управляващи дружества, като само едно от тях предстои да получи нов лиценз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във