Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Взаимните фондове печелят от депозити

Българските договорни фондове, които бележат най-висока доходност от началото на тази година, са инвестирали на паричния пазар. Това показват данните на Българската асоциация на управляващите дружества.


Общо 31 са колективните инвестиционни схеми, донесли положителна доходност на притежателите на дялове от тях за изминалите десет месеца. В тези фондове са акумулирани 160.808 млн. лв. през периода. Разбира се, трябва да се отбележи и фактът, че половината от тези средства - 80.287 млн. лв., държат клиентите на най-големия взаимен фонд - Райфайзен Паричен пазар, който се управлява от Райфайзен асет мениджмънт (България).


Лидер


Фондът КТБ балансиран фонд е донесъл най-висока доходност за вложителите си от началото на годината от 6.90%, а в портфейла му се пазят 1.937 млн. лева. Най-голяма част от инвестициите на фонда са в български акции (39.73%), а останалата част от тях е вложена в държавни ценни книжа (18.41%), в срочни депозити (17.15%) и в корпоративни облигации (15.81%). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия, казват мениджъри на фонда, и тя е динамична. А при условие на продължително пазарно понижение ще се изтеглят инвестициите от акциите и ще бъдат пренасочени към нискорискови активи.


КТБ асет мениджмънтАД, което е организирало този фонд, е дъщерно на Корпоративна търговска банка АД. То има лиценз за управляващо дружество от декември 2007 година. Другата му колективна схема, която е фокусирана изцяло върху акции, приключи периода на отрицателна територия.


На второто място, на малка разлика от лидера, остана


ОББ Патримониум Земя

Това е фонд с умерено до високо ниво на риск. Средствата му са инвестирани предимно в акции на дружества със специална инвестиционна цел в страната и в чужбина, които основно се занимават със земеделска земя, офисни и логистични площи. Друга част от парите му са в акции на емитенти от аграрния сектор и в дружества от хранително-вкусовата промишленост. Фондът е насочен към по-търпеливи инвеститори, които могат да си позволят да се лишат от средствата си най-малко три до пет години. Инвестицията в земя е едно от предимствата на тази схема, тъй като този актив е сред най-стабилните вложения с дългосрочен характер, а и с изключително добри перспективи.


ОББ асет мениджмънт АД е част от групата на NBG - Национална банка на Гърция, а тя е лидер в управлението на взаимни фондове в съседната страна. Акционери в дружеството са Обединена българска банка АД, с дял от 90.86% от капитала, и NBG асет мениджмънт, Гърция, с 9.14 процента. Към момента фондмениджърът управлява четири колективни инвестиционни схеми в лева и две, деноминирани в евро.


В Топ 3 по доходност се нареди и


Елана фонд Паричен пазар

който е с нискорисков профил. Той започна публично предлагане на дялове на 31 октомври 2007 г. и е с най-добро представяне на българския пазар до момента -сред всички взаимни фондове със 7.09% доходност. Елана фонд Паричен пазар инвестира основно в инструменти на паричния пазар и на дългови ценни книжа и в по-малка степен -в акции (дялове) на колективни инвестиционни схеми.


Елана фонд мениджмънт е един от първите български фондмениджъри , който управлява седем взаимни фонда с различни инвестиционни стратегии и валути - консервативни, балансирани и високорискови, в левове, евро и щатски долари. В партньорство с KBC асет мениджмънт предлага фонд Защитен капитал,специално разработен за български инвеститори. 7


В близост до най-печелившите взаимни фондове за изминалите десет месеца са именно тези, които правят сделки на паричния пазар и с облигационни емисии. Прогнозите са, че те ще имат предимство и през следващите месеци. И е напълно възможно да добавят още стойност към портфейлите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във