Банкеръ Daily

Пари и пазари

Взаимни фондове печелят от имоти

Недвижимите имоти, с изключение на офисите и хотелите, сравнително леко преминаха дотук през коронавирусната пандемия. А към някои, като складовите площи, бе проявен изключително висок интерес. Голям стимул за тях беше пък бързото развитие на електронната търговия, която изискваше  помещения  за съхранение на продуктите заради растящия брой клиенти. 

Ако погледнем към сектора на недвижимите имоти от по-друг ъгъл, казаното се потвърждава. Например, индексът BG REIT, който следи борсовата търговия с акции на дружества от този сектор на "Българска фондова борса" АД, расте с 2.95% на годишна база и в момента неговата стойност е 138.31 пункта. И е на зелена територия през всичките месеци на Ковид кризата - след 23 март миналата година досега. 

Седем са компаниите, които участват в базата за неговото изчисляване, като те имат инвестиции във всички сегменти от пазара на недвижими имоти - те строят, продават или отдават под наем такива активи. Пет от тези дружества също са на зелена територия в последните дванадесет месеца. При едно дружество има спад в котировките, а при друго едно - цената се запазва без промяна. 

Проучване на в. "БАНКЕРЪ" показва, че и договорните фондове с фокус в сектора на недвижимите имоти се представят добре. 

Най-доволни от началото на тази година са клиентите на "ОББ Патримониум Земя". Този договорен фонд е единствен по рода си, насочен към инвестиция предимно в акции на български компании, инвестиращи в земеделска земя, както и в глобални компании от аграрния сектор и хранително-вкусовата промишленост в световен мащаб. Той е донесъл на клиентите си печалба от 1.08%, като при това е привлякъл в рамките на една година около пет милиона лева. 

"Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти" също е оправдал доверието на инвеститорите. Секторният фонд инвестира в акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Към момента той е донесъл печалба от 0.47%, като при това е увеличил и нетната стойност на активите си с около 11 млн. лева. Те се влагат в акции на дружества със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, както и в акции на аналогичните международни акционерни дружества. Портфейлът му включва: бизнес имоти, земеделска земя, жилищни и ваканционни имоти. Той е подходящ за инвеститори, склонни на по-дългосрочен хоризонт на държане на своите вложения, които желаят да се възползват от дългосрочните тенденции на пазарите на недвижими имоти.

Анализаторите предвиждат добро бъдеще за сектора на недвижимите имоти. Ваксинацията и евентуалното завръщане на служителите в офисите в следващите месеци ще подпомогне и този сегмент от пазара. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във