Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Възход и падение, но не и у нас

Ври и кипи на международните финансови и капиталови пазари. Докато развитите икономики се борят за оцеляване от връхлетялата ги упорита рецесия, развиващите се стремят да се опазят от прегряване. В първата група, където са САЩ, еврозоната и Япония, поддържат основните си лихви близки до нулата с отчаяната надежда да рестартират кредитните процеси на банковите си системи и да съживят икономиките си. Вторите, в това число и Китай, Русия, Индия и Бразилия, са в непрестанна борба с инфлацията, която варира от 6.5 до 9% годишно и може сериозно да навреди на растежа им.
В групата на стабилните е България, която в момента пази дистанция от хаоса, обхванал света, и успява да се държи така, сякаш нищо не се случва нито в периферията на Европа, нито в южната ни съседка. На 15 август се проведе търг за реализацията на допълнителни книжа от емисия №401 от 2010 г. с номинал 40 млн. лева. С повторното й отваряне финансовото ни ведомство явно иска да подкрепи ликвидността на вторичния междубанков пазар на ДЦК, като увеличава обемите на вече влезли в обращение книжа. Купонните плащания по емисията са на всеки шест месеца при 4.5% годишна лихва. В наддаването взеха участие 11 от общо 12 първични дилъри на държавни ценни книжа. Подадените поръчки за участие достигнаха 74.6 млн. лв., в резултат на което коефициентът на покритие достигна 1.86% и така пласментът на цялото количество беше гарантиран. Средната продажна цена достигна 100.13 лв. за 100 лв. номинална стойност, което осигурява годишна доходност от 4.47 процента. Последните сделки с тази емисия на вторичния пазар се осъществиха при 4.45% на годишна база. При 5.25% пък се договаряха контрактите с държавни съкровищни облигации с десет години остатъчен срок до падежа.
През септември в емисионния календар на Министерството на финансите е заложено провеждането на три аукциона за продажба на държавни ценни книжа с остатъчна срочност до падеж съответно три, четири и половина и пет и половина години. Този факт налага заключението, че министърът на финансите цели да се емитира дълг със средна срочност.
Най-вероятно всички септемврийски търгове ще се реализират успешно, ако се съди от отличната ликвидност на банковата ни система. Среднодневните обеми на междубанковия паричен пазар гравитират около станалите обичайни 300 млн. лева. Лихвените проценти по най-търгуваните еднодневни депозити остават стабилни на ниво 0.18% на годишна база. Среднодневната стойност на индекса ЛЕОНИЯ от началото на август е 0.18% и най-вероятно това ще е и новата стойност на основния лихвен процент за септември. За сравнение, депозитите овърнайт в евро се договарят при 0.84%, а основната лихва на Европейската централна банка по едноседмичните й рефинансиращи операции е 1.5% годишно.

Facebook logo
Бъдете с нас и във