Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪВЕЖДА СЕ 50-ПРОЦЕНТНО ОГРАНИЧЕНИЕ В БОРСОВИТЕ ЦЕНИ

Комисията за финансов надзор одобри промени в правилника на БФБ-София, приети от Съвета на директорите на заседанията му от 11 март и 7 април. Те засягат най-вече санкциите, които се налагат на членовете на борсата, ако извършат недобросъвестни действия. Редът за осъществяване на контрол на борсата върху търговията, както и процедурата за извършване на проверки на борсовите членове също е претърпял известни изменения.Максималният размер на паричната глоба се повишава от 5 хил. лв. на 50 хил. лева. Фиксира се и твърд размер на санкцията при извършване на определени нарушения, свързани най-вече на разпоредбите забраняващи манипулиране на пазара и извършване на недобросъвестна търговия. Определена е глобата за сделки с вътрешна информация и разпространяването на борсови данни без наличието на сключен договор с борсата. При нарушения, причинили определима материална вреда, санкцията се обвързва с нейния размер. Предвидена е и възможност при сериозни нарушения борсовите членове и посредниците да бъдат отстранявани за три месеца от търговия на фондовия пазар. Границите на отклонение и движение на цените на пазара на акциите, регистрирани на Официалния пазар се запазват в рамките на +/- 15%, а за Неофициалния - +/- 30 процента. Въвежда се максимално изменение в цената на отваряне от 50%, което може да отпадне само с решение на директора на търговията и то при определени условия. Отпада основанието за излизане от ценовите ограничения при дневни обеми по-малко от 100 акции при 10 последователни сесии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във