Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪРНАХА ОЛП НА ПОПРАВИТЕЛЕН

Петър Драмов, левов дилър

Основният лихвен процент вече е 4.42 процента (от 25 октомври). Това е най-високото му ниво от 5 януари насам. Тази стойност е следствие от реализираната на 23 октомври висока средна годишна доходност от първичната продажба на тримесечни сконтови ДЦК. На търга участваха 14 от всичките 24 финансови институции, избрани за първични дилъри на ДЦК. Сумата, с която те се състезаваха за общо 5 млн. лв. номинал, беше 7.56 млн. лева.


През седмицата среднодневните обороти на паричния левов пазар се колебаеха между 87 млн. лв. в понеделник и 66 млн. лв. в края на периода. Това са твърде високи и много нестабилни за мащабите на банковата ни система обороти. Допълнително напрежение внасяше и фактът, че близо 90% от левовия ресурс се предоставяше на еднодневни депозити, т.е. на този заемен ресурс не може много да се разчита, защото вероятността той да се предоговори е 50 процента. Цената му от 3% на годишна база в началото се покачи до 4.5% в края на седмицата.


Другият петък (на 3 ноември) банковите институции за пореден път трябва да регулират салдата по сметките си при БНБ съобразно изискванията за поддържане на минимални задължителни резерви. По правило малко преди тази дата междубанковият левов паричен пазар се изнервя допълнително. Обемите се свиват за сметка на цената на предоставяния левов ресурс.


На световните финансови пазари тримесечните депозити в евро се предоставят срещу около 6% годишна лихва. Тъй като левът е привързан към германската марка, а тя е основен елемент в единната европейска валута, може да се прогнозира, че основната лихва отново ще се повиши, за да достигне нови рекордно високи за тази година стойности. Дали това ще бъде така, ще стане ясно в късния следобед на 30 октомври, когато финансовото министерство ще оповести резултатите от провеждания в същия ден от Централната банка аукцион за продажбата на тримесечни безлихвени ДЦК.


В понеделник БНБ е насрочила провеждането на още един търг за продажба на ценни книжа. Това е вторият поред от трите аукциона, в които трябва да се реализира общото количество от 50 млн. лв. номинал на книжата от лихвоносната двегодишна емисия. На първия търг, организиран месец по-рано, се продадоха 15 млн. лв. при средна годишна доходност от 6.33 процента. Лихвените плащания по закупените книжа при 7% на годишна база ще се изплащат на всеки шест месеца, като при последното ще се погаси и главницата. Предлаганото в понеделник количество е 20 млн. лв. номинална стойност. Последните 15 млн. лв. ще се продадат също на аукционен принцип в началото на декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във