Банкеръ Daily

Пари и пазари

Върховият кредитен рейтинг на ЕС не е застрашен

Планът на Европейския съюз да емитира облигации за 750 млрд. евро, за да финансира Фонда за възстановяване от пандемията от COVID-19 не представлява краткосрочна заплаха за кредитната оценка на блока, въпреки големите разногласия на членовете му как да се връщат парите, обявиха водещите международни рейтингови агенции "Мудис" и "Фитч рейтингс".

Както е известно, през юли правителствата на 27-е държави от ЕС одобриха програма за съгласуван отговор на пораженията от заразата и упълномощиха Европейската комисия да набере 750 млрд. евро и да разпредели средствата на боледуващите стопанства под формата на заеми за 360 млрд. евро и безвъзмездни помощи за 390 млрд. евро. Сделката включва и ангажимент за търсене на нови източници на приходи, примерно - европейски данък върху цифровите услуги или налог върху вноса на въглеродни емисии - с които да се върнат най-мащабните общи задължения. Отделните страни обаче са разделени по отношение на тези данъци.

Това обстоятелство не притеснява рейтинговите агенции, които твърдят, че въпросните налози няма да имат критично значение при определянето на надеждността на облигациите на ЕС. "Нашата кредитна оценка се основава върху възможността и желанието на емитента да обслужва дълга си", коментира Дитмар Хорнунг - заместник директор на агунция "Мудис", която оценява ЕС като длъжник с върхов "ААА" инвестиционен рейтинг. Господин Хорнунг отбелязва, че правителствата от ЕС са се съгласили да осигуряват допълнително по 80 млрд. евро годишно в бюджета, за да изплатят облигациите. И в този контекс източникът на средствата е от второстепенно значение.  

"Фитч рейтингс" също смята, че върховата инвестиционна оценка на Брюксел не зависи от капацитета на ЕС да осигури тези собствени източници. Въпреки огромния обем на планираните заеми на Фонда за възстановяване, разходите за обслужване на дълга са гарантирани от потенциалните допълнителни вноски на членовете на блока с максимален рейтинг като Германия и Нидерландия, посочва Арно Луи - шеф на поделението за наднационални рейтинги на "Фитч".  

Франция е сред държавите, които агитират за облагане на глобалните дигитални компании и на задграничните замърсители с въглероден двуокис - мерки, които не биха задължавали европейските данъкоплатци да плащат пряко за възстановяването от коронавируса.  

ЕК обеща да представи предложения по тези налози през първото полугодие на 2021-а с цел да има спораземуние до 2023-а. Въпросните данъчни теми обаче изискват единодушната подкрепа на всичките държави от блока. Германия например е против пограничния въглероден данък, а цифровият налог се провали още при първото му представяне преди две години.   

Групата на богатите "пестеливи" страни, съставена от Австрия, Нидерландия, Швеция и Дания, вероятно ще настояват за по-малки общи бюджети на ЕС и за използване на спестените средства за изплащане на дълга. "Фитч" обеща да държи под око всяка съротива на тези държави на предложени по-големи плащания към Брюксел. 

Оказва се, че само данъкът върху рециклирането на пластмаса в ЕС, приходите от който се оценяват на 7 млрд. евро годишно, ще е в сила от 2021-а и средствата от него ще се насочат към погасяване на задълженията. Плащанията на главницата на "пандемичните" облигации ще започне през 2028-а и ще продължат 30 години. Брюкел може да ограничи годишните разходи по тях до не повече от 7.5% от безвъзмездните помощи или малко под 30 млрд. евро годишно.  

Патрис Кошлен - старши директор на поделението за държавни рейтинги на агенция "Стандард енд Пуърс", която оценява ЕС с по-ниския "АА" рейтинг - коментира, че бъдещи разногласия за данъците в ЕС могат да "отслабят аргументите в полза на по-голяма политическа кохезия на блока".  

Фондът за възстановяване трябва да бъде ратифициран от националните парламенти на държавите от ЕС - процес, който вероятно ще се проточи до началото на 2021-а. Отделно споразумение за следващия бюджет на общността ще трябва да се гласува от Европейския парламент.  

В момента пазарните котировки на дълга на ЕС са по-близки до цените на книжата на страните-членки с оценка "АА", въпреки върховия рейтинг, който му е присъден от две от трите най-големи световни агенции. Например, европейски облигации с падеж през 2032-а се търгуват при доходност в близост до френския държавен дълг със сходен срок до падежа и разходите за обслужването им са по-високи отколкото на еквивалентните германски книжа. 

Брюксел обаче няма да има проблем при продажбата на нов дълг със или без престижния върхов рейтинг, смята Дейвид Зан - шеф на звеното за търговия на европейски инструменти с фиксиран доход в един от най-големите световни мениджъри на активи - "Франклин Темпелтън". И че ангажиментът за колективно данъчно облагане на държавите вдъхва доверие. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във