Банкеръ Daily

Пари и пазари

Въпреки високата цена на природния газ и квотите за въглеродни емисии "Неохим" отново заработи

След приключване на годишния планов ремонт "Неохим" АД започна подготвителните действия за въвеждане в експлоатация на производствените мощности, съобщиха от торовия завод. Характерно за производствения процес на фирмата е неговата непрекъснатост в рамките на шест-девет месеца. През останалото време производствените инсталации подлежат на текущ ремонт, с който се обезпечава непрекъснатостта на производството. Основна цел е постигането на пълна натовареност на производствените мощности - над 80 процента.

Производството на азотни минерални торове се очаква да бъде възобновено до няколко дни. От ръководството на компанията планират още на 21 септември да бъде реализирана нова продукция от амониев нитрат с марката "Неоферт". Във връзка с плановия пуск на инсталациите предстои да са извърши и извънреден инструктаж на персонала, с който да се гарантира безопасността на служителите и недопускане на инциденти.

Въпреки неблагоприятните обстоятелства за компанията, като изключително високата цена на природния газ и квотите за въглеродни емисии, мениджмънта на "Неохим" предприе тази крачка, за да задоволи нуждите на българските земеделски производители в разгара на есенното торене. Припомняме, че цената на природния газ за българските индустриални потребители е два пъти по-висока от тази в някои европейски държави. А той се явява основна суровина за производството на азотни минерални торове. Природният газ се доставя чрез внос и върху цената му влияят различни международни фактори. Колебанията в цената на природния газ трудно могат да се прогнозират, а от там и да се реагира в съответствие с изменението й.

"Неохим" АД ежегодно плаща и милиони за квотите за въглеродни емисии. Дори неподходящата към момента вътрешна конюнктурата не възпрепятства ръководството отново да възстанови работата на производствените мощности, за да предложи на българския пазар качествен продукт, подходящ за климатичните условия в България.

Нарастващите цени на квотите за въглеродни емисии са съществен проблем пред "Неохим" АД. Предприятието е обект на въглеродни разходи чрез Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ). Поради тази причина торовия производител заплаща по над 25 евро за тон. Като при производството на всеки тон амоняк, който е необходим за направата на минерални торове, се емитират по 2 тона въглеродни емисии. Миналата година компанията заплати над 15 млн. лева за това.

На вътрешния пазар влияние върху дейността на "Неохим" АД оказват проблемите с финансирането на селскостопанските производители. Колебаещите се изкупни цени на земеделската продукция, както и увеличената ценова конкуренция на други местни производители са фактори, които трудно могат да се прогнозират. Те от своя страна оказват голямо влияние върху реализацията на продукцията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във