Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЪНШНИТЕ ПАЗАРИ ПОДКРЕПИХА МЕЧИТЕ НАГЛАСИ

Борсовата търговия за поредна седмица беше доминирана изключително и само от международни новини и събития, като дори излизащите финансови отчети за третото тримесечие на 2008 г. не успяха да вдъхнат и моментен оптимизъм на инвеститорите. За съжаление и този път не бихме могли да класифицираме като положителни икономическите вести, които пристигаха от чужбина, а тяхното отражение върху индексите, за съжаление, беше несимволично. Като че ли засилващите се страхове от глобална рецесия и паниката на международните капиталови и стокови пазари не бяха достатъчни за преобладаващите мечи нагласи у нас, ами в този момент те бяха допълнително подхранени и от рейтинговата агенция Standard Poor's, която постави кредитния рейтинг на задълженията на България в негативната категория CreditWatch. Агенцията обясни това свое решение с прекомерната нестабилност на външните пазари, която заплашва страната ни. На стоковите пазари паниката беше пълна, а очакванията за предстоящо по-сериозно свиване на производството в световен мащаб се отразиха върху цената на петрола и на индустриалните метали. Дори срещата на ОПЕК в петък, чиято цел беше обсъждане на драстично сваляне на добива, не успя да подкрепи цената на петрола, която спадна до под 64 щ. долара за барел в контраст с взетото решение за 1.5 млн. барела по-малък дневен добив. Същевременно цените на медта, никела, оловото и цинка достигнаха стойности отпреди три до пет години, като очакванията са тяхната консумация да спадне рязко през следващата година в резултат на свиването на световното индустриално производство. Поради същите страхове основните световни борсови индекси бележеха драстични дневни спадове, които на моменти надхвърляха 10 на сто.
На този тъмен фон отчетената сравнително ниска ликвидност на БФБ-София бе по-скоро положителен сигнал. Паника, подобна на тази, която наблюдавахме в началото на месец октомври, липсваше, с изключение на петъчната сесия, в която голяма част от дружествата изпаднаха в безтегловност. И четирите борсови индекса отчетоха понижение през седмицата, като най-драстично се смъкнаха измерителят, свързан с дружествата, инвестиращи в недвижими имоти BGREIT (близо -11.74%), и SOFIX, който изтри повече от 12 на сто. Най-старият показател беляза и поредното дъно от 548 пункта, стойност, която не беше достигана от месец август 2004 година. Сериозни поражения претърпяха почти всички компании на БФБ-София без оглед на цвета си. Сините чипове, каквито безспорно са Евроинс и Химимпорт, изпробваха нервите на акционерите си с планове за увеличение на капитала при емисионни стойности, близки до текущите пазарни цени. Както бе съобщено седмица по-рано, увеличението на капитала на застрахователя е обусловено от няколко причини. Една от тях е намерението на ЗАД Евроинс АД от началото на 2009 г. да поеме презастраховането на другите дъщерни застрахователни компании от групата на EIG, което налага дружеството да разполага с по-висок капитал. Химимпорт АД от своя страна възнамерява да увеличи капитала си чрез емисия до 50 млн. нови акции. Предстои управителният съвет на дружеството, с одобрението на надзорния съвет, да определи емисионната цена и точния брой на новите книжа. Според предварителните разчети размерът на емисията ще е за около 200 млн. лв., т.е. емисионната стойност се предполага да е около 4 лв. за акция. Средствата, постъпили от увеличението на капитала, ще бъдат използвани за финансиране на инвестициите и дейността на групата Химимпорт. Очаква се записването на новите акции и търговията с права на БФБ-София да започне до края на 2008 година. Подобни действия спокойно можем да окачествим като пир по време на чума, а реакцията на пазара последва мигновено. Акциите на Евроинс се потопиха до около 3.55 лв., или 11% под емисионната стойност. Книжата на Химимпорт пробиха низходящо нивото от 3.40 лв. в петък след публикуването на плановете за увеличение на капитала при обем от над 93 хил. акции. Поради страховете от подобно развитие на събитията с дъщерната на холдинга Централна кооперативна банка (ЦКБ) акциите й се обезцениха до около 1.70 лв. за акция. Ще припомня, че на 10 октомври общото събрание на акционерите на ЦКБ гласува да бъдат извършени промени в устава на банката, предвиждащи овластяване на управителния й съвет да може да увеличава капитала до 30 млн. лева.
Подобна обезценка не беше позволена при книжата на Корпоративна търговска банка (КТБ), където притегателен център на търговията се оказа нивото от 70 лева. В началото на седмицата беше публикуван отчетът за третото тримесечие на тази година на КТБ. Търговската банка отчита силен ръст на приходите, печалбата и собствения капитал. След извършена преоценка на притежавани от КТБ дълготрайни материални активи собственият капитал на банката се е увеличил с допълнителни 19.5 млн. лв. през третото тримесечие - до 206.3 млн. лева. За първите девет месеца на годината КТБ е реализирала нетна печалба в размер на 30.7 млн. лв., в сравнение с 18.7 млн. лв. за съпоставимия период на 2007-а, което е ръст от 64% на годишна база. Нетният лихвен доход към края на септември е в размер на 34.6 млн. лв., като се повишава с 33.5% на годишна база. Активите на КТБ възлизат на 1.82 млрд. лв. спрямо 1.7 млрд. лв. към края на полугодието и 1.62 млрд. лв. към 31 декември 2007 година. Акциите на Българо-американска кредитна банка отново пробиха низходящо нивото от 20 лв. за дял и сделки имаше на 19 лева. Силен спад регистрираха книжата на Каолин, които последваха срива при акциите на добивните компании в световен мащаб. В края на седмицата сделки с книжата на дружеството се сключваха около 4.10 лв. за дял. При много ниски обеми ново дъно удариха книжата на Индустриален холдинг България. В петък акциите на бившия приватизационен фонд на моменти се разменяха под 3.70 лв. за дял. В разгара на мечите настроения книжата на Еврохолд България се потопиха под 2.40 лв., а тези на Монбат отново се доближиха до 6 лв. за дял.
Сагата Кремиковци отново излезе на дневен ред, след като Ворскла Стийл, собственост на украинския милиардер Констянтин Жеваго, внезапно се отказа от договора за ишлеме. Дали ще се намери нов оператор на металургичния гигант, или ще бъде спряно производството ще разберем през следващата седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във