Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Вълнения около тихия пристан

По-ниските разходи за привличане на финансиране чрез облигации предопределиха предпочитанията на редица компании към този финансов инструмент. Но през миналата и тази година той носи повече грижи на емитентите. По-ниските им приходи обезпокоиха всички, които се запасиха с дългови книжа и очакваха редовно да получават макар и по-ниски, но сигурни печалби от това си вложение.


Инвеститорите в облигации по принцип вече не са склонни да поемат повече риск. И това е причината за по-малкото издадени такива книжа - само пет емисии през тази година, а общо на пазара те вече са само 59. А пък и оборотът от сделки с тях е спаднал с над една трета. Затова логично притежателите на облигации търсят по всякакъв възможен начин да постигнат някаква гаранция, че по-рано или по-късно ще си съберат вложените в такива книжа пари. И, което е по-важното - в максимално възможния размер, а още по-добре - да си върнат всичко.


Така че облигациите през 2014-а вече не са тихият пристан за инвеститорите и те по всякакъв начин търсят възможност да се подсигурят. И все по-малко са склонни на компромиси, всеки търси път и решение за спасяването на парите си - някои с отстъпки, други - с повече твърдост. Инвеститорите стават все по-грижовни - и към всяко едно свое вложение, и към длъжниците си. Затова някои от тях биват разпъвани на кръст за неуспешни бизнес планове и мениджърски грешки.


Не са рядкост и проблемните емисии на българските компании - те са основно от секторите, свръзани с отпускане на потребителски кредити и от недвижимите имоти - най-вече изграждане на офис площи и бизнес центрове.


През тази година даже се стигна до ситуация притеснените и търсещи решение на проблемите да са именно кредиторите. Липсата на достатъчно средства създава финансови грижи на емитентите, а кредиторите са своеобразен ключ за решаването им. Но доброто отношение на кредиторите вече се изчарпва и те предприемат по-сериозни мерки към длъжниците.


Притеснени за своите инвестиции, някои от притежателите на облигации от различни емисии вече изискват да се допълва обезпечението, което кредитополучателите са осигурили при издаването на дълговите книжа. С това се сблъсква един от най-редовните издатели и ползватели на облигационни заеми - "ХипоКредит" АД. Дружеството, което отпуска кредити от 10 хил. до 1 млн. евро срещу ипотека върху недвижим имот, е финансирало дейността си досега със седем такива заема. Облигационерите по емисията от обезпечени дългови книжа, издадена от фирмата за потребителски кредити, с ISIN код BG2100018089, ще се съберат извънредно в края на септември. Те ще обсъдят искането на банката депозитар ОББ за повече строгост към "ХипоКредит". Инвеститорите са преизчислили очакваните приходи и основното им изискване ще е за допълване на обезпечението. Става въпрос за учредяване на особен залог върху всички сегашни и бъдещи вземания от продажбата на недвижими имоти, които са ипотекирани в полза на емитента за обезпечаване на вземанията му по договорите за ипотечни кредити.


Облигационерите са се доверили на анализа на банката депозитар и подкрепят предложението й "ХипоКредит" да има право да извършва погасителни вноски по облигационната емисия (в т.ч. за лихва и главница) в равностойността на българския лев на дължимите в евро суми.


Мажоритарен собственик на "ХипоКредит" е "Кредитекс" ООД, а двете небанкови финансови институции са от групата на "Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз - България" ЕАД.


Все с желанието да успеят да си върнат вложенията някои от инвеститорите се съгласяваха да преструктурират задълженията си чрез предоговаряне на условията по облигационните емисии. Въпреки това дружеството със специална инвестиционна цел "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" за пореден път отлага плащане по дълговите си книжа (с ISIN код BG2100019079). Все пак то ще го направи в срок до 30 дни от датата на съответния падеж, без това да забавя плащане по емисията. И това се случва след договореното разсрочване на емисията с още 60 месеца (до август 2018 г.). За това обаче компанията ще понесе и санкция, като лихвеният процент, който ще се прилага върху остатъка от облигационния заем за следващия тримесечен период, започващ на 15 август, остава в размер на 7% на годишна база.


Сривът на пазара на недвижими имоти се отразява върху финансовото положение на дружеството. Основната причина за това е ограниченото търсене на ваканционни имоти, което пък ще свива възможностите за покриване на всички задължения навреме.


 


Пътят към намирането на подходящо финансиране минава през планът за възстановяване на акумулираните средства.


Очакваме ръст в продажбите


Величко Клингов, изпълнителен директор на "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ, пред "БАНКЕРЪ"


Г-н Клингов, дружеството, което ръководите, отчита загуба за първото полугодие на годината, а и продажбите намаляват. Очаквате ли това да се промени в следващите месеци?


- Разбира се, надяваме се и работим да променим този факт. По принцип продажбите на ваканционни имоти се случват повече през есента. Отделно от това наскоро успяхме да продадем около 900 кв. м търговски площи, апортирани в дъщерни дружества, за около 4.4 млн. лв., с които основно погасихме стари задължения.А търсите ли и нови пазари за продажби? Има ли признаци руснаците да се върнат отново по нашето Черноморие?


- Работим активно в Полша - познат за нас пазар, и към момента сме продали повече от 200 апартамента на граждани от тази страна. Опитваме да работим и на нови пазари като Ливан и Близкия изток, както и в някои от бившите съветски републики. За съжаление все още скъпото евро, както и войната в Украйна, действат в негативна посока и ние очакваме следващите месеци да бъдат трудни. Разбира се, надяваме се отношенията между Европа и Русия да се нормализират и негативните тенденции на тези пазари да се подобрят, в т.ч. и като продажба на имоти, и като туризъм.Прогнозите за развитие на сектора на офис площи са оптимистични. Планирате ли и такива проекти в София например?


- Към този момент не планираме реализация на проекти в София.Дружеството забави изплащането на дължимите суми за лихви и по главницата на облигационния заем. Какви са възможностите за намиране на необходимите средства за това?


- Тенденцията през последните години е имотите да се продават готови и обзаведени на разсрочено плащане за период от 3-5 години. При нас също има такива продажби и полагаме усилия да съберем навреме необходимите суми за погасяване на задълженията ни, а така също и сме в постоянен контакт с нашите кредитори при всички случаи. В конкретния случай при облигационната ни емисия условията са такива, че дружеството може да заплати сумите за лихви и главница в 30-дневен срок от падежа, без това да е нарушение на условията на емисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във