Банкеръ Daily

Пари и пазари

Втора българска фирма се насочва към Франкфуртската фондова борса

Управителният съвет на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД - София е взел решение за проучване на възможностите за допускане до търговия на акциите на дружеството на Франкфуртската фондова борса, съобщиха от ИТ компанията. Мениджърите ú много пъти са споделяли желанието си да се разшири присъствието и на чуждестранен борсов пазар.

Управителният съвет е взел решението си на 15 януари и е овластил изпълнителния директор Иван Житиянов да предприеме необходимите действия за допускане и осъществяване на търговия в избрания пазарен сегмент.

На 8 юни започна търговията с акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД (ТБС Груп) на "Българска фондова борса" АД. Книжата на компанията са листвани  на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard. „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ осъществи предлагането си на БФБ в два транша през юни и през септември, като инвеститорите проявиха голям интерес към листването на компанията много добре и цените на акциите й се устремиха нагоре. Дебютът й бе при 7.2609 лева за един брой, а днес книжата й вече се търгуват по 12.50 лева. А през септември беше разпределен и дивидент. 

Това бе втората водеща високотехнологична компания, която става публична през последните пет години у нас. IT секторът отбелязва растеж, перспективен е и има сериозен капацитет да се превърне в двигател на възстановяването на икономиката на страната ни след пандемията.

През първата седмица на тази година бе гласувано и принципно решение на членовете на Управителния съвет на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД за учредяване на еднолични дъщерни дружества в САЩ и Германия.

Преди дни своите планове за листване на Франкфуртската фондова борса обяви и друга една ИТ компания - "Алтерко" АД.

Франкфуртската фондова борса е най-голямата германска компания, която е и сред най-големите фондови борси в света. Нейн оператор е акционерното дружество Deutsche Börse AG. Централният офис на борсата се намира във Франкфурт на Майн.

Началото на борсата е поставено през 1585 г. с приемането на единен обменен курс във Франкфурт на Майн, който по онова време вече е голям европейски търговски център.

Франкфуртската фондова борса заема лидерска позиция в Германия през 1949 година. Предадена е под контрола на Deutsche Börse Group през 1993 година.

Основият индекс на борсата е DAX (на немски: Deutscher Aktienindex), който отразява цените на акциите от 30 най-големи германски компании, е барометърът за състоянието на немската икономика.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във