Банкеръ Daily

Пари и пазари

Временно спира търговията с акциите на "Слънчев ден" и "Спарки Елтос"

Двадесет и девет публични дружества са санкционирани с временно спиране на търговията с регистрираните от тях емисии финансови инструменти - акции или облигации, съобщиха от "Българска фондова борса". Съветът на директорите на борсовия оператор им дава срок до 8 март да заплатят дължимата такса за поддържане на регистрирана емисия, определена в Тарифата за таксите на борсата за 2019 година.

Тези дружества не са сред най-атрактивните за инвеститорите и едва ли ще бъде забелязано в следващите търговски дни на "БФБ-София". Пет от тези дружества са издали облигационни емисии, а при останалите става въпрос за емитираните от тях акции. Машиносторителната фирма "Балканкар-Заря" АД от Павликени е единственото специализирано българско предприятие за производство на стоманени колела и джанти, доставчик за водещи компании - производители на кари и гумопроизводители, а също така и като доставчик на колела за резервни части, има една емисия акции (4BU) и една облигации (4BUA).

Сред любопитните имена в този списък са курортният комплекс "Слънчев ден" АД - Варна (3JP), производителят на електроинструменти "Спарки Елтос" АД - Ловеч (SL9) и бутиковата винарна "Тодоров" АД-София (5T6).
Между фирмите, пропуснали да си платят задълтелната такса, обаче са и четири от бившите приватизационни фонда, сега преобразувани в холдинги -  "Булгар Чех Инвест холдинг" АД - Смолян (6B6), "Наш дом България холдинг" АД - София (5ND), "Република холдинг" АД - София (6R3) и кюстендилският "Руен холдинг" АД (5R9).

Няколко са дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), чиито предмет на дейност е свързан със сектора на недвижимите имоти - "Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт" АДСИЦ - София (4IC), "Сити Пропъртис" АДСИЦ - София (4OY), "Фонд Имоти" АДСИЦ - София (6BMA) и "Форуком Фонд Имоти" АДСИЦ - Хасково (6F4), както и "Ризърв кепитал" АДСИЦ - София - в ликвидация (R8I), което пък закупува вземания с паричните средства, които е акумулирало от инвеститори чрез издаване на ценни книжа (акции и облигации).
Облигации, търгувани на фондовата борса, имат "Булгарплод-София" АД - София (BULA), "ВЕИ проджект" АД - Цапарево (VP9A), което притежава фотоволтаична централа в село Цапарево, община Струмяни, област Благоевград, "Гипс" АД - Кошава (0GP1) е основен доставчик на суровини в циментовия бранш и при производството на гипсови свързващи вещества и газобетонни изделия, "Грийнхаус Пропъртис" АД - София (GH0A), специализирано в покупко-продажба на недвижими имоти.
Емисии акции са издали "Алфа България" АД - София (VZW), чиято дейност е свързана с покупко-продажба, отдаване под наем, поддръжка на недвижими имоти, машиностроителната фирма "Вапцаров" АД - София (4V4) разработва, произвежда и продава енергийно оборудване, "Винъс" АД - София (VN7, покупко-продажба на недвижими имоти), "Вита Ми Холдингс" АД - София (VM5, сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти), "Заводски строежи-Девня" АД - Девня (3Z8) е специализирано в строителството, ремонта и поддръжката, както на промишлени, така и на обществени обекти, "Интерлоджик-имоти" АД-София (6I1), "Интерлоджик-лизинг" АД-София (6I2), "Кнезим" АД - Кнежа (4KZ) се занимава с производство, ремонти и настройка на прибори и средства за автоматизация, "Мейфеър Груп ПиЕлСи" АД - София (3G9, търговия на едро с парфюмерийни и козметични изделия), "Они Холдингс" АД - София (2O4, сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти), и "Трансстрой-АМ" АД - София (42T), което изгражда и извършва ремонт на кабелни мрежи ниско и високо напрежение.

В случай на незаплащане на дължимите такси в срок до 8 март, на основание Правилата за търговия от Правилника за дейността на фондовата борса, временно се спира търговията с емисиите финансови инструменти на горепосочените дружества, считано от 11 март, до отпадане на основанието.
Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на борсата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във