Банкеръ Daily

Пари и пазари

Временна забрана за търговото към останалите акционери на "Север холдинг"

Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на  търгово предложение от "Зора 2005" ЕООД, София, за закупуване чрез варненския инвестиционен посредник "АБВ Инвестиции" ЕООД на 258 185 броя акции от капитала на "Север холдинг" АД - Варна, от останалите акционери на дружеството. Решението е взето на заседанието на надзора на 16 април.
Софийската "Зора 2005" ЕООД притежава пряко 522 475 дяла, или 66.93% от капитала му, и иска да събере и останалите 258 185 броя. Мажоритарният собственик  предлага да закупи тези книжа при цена от 3.65 лв. за една акция.

Търговият предложител не възнамерява да иска отписване на "Север холдинг" АД от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор.

"Зора 2005" не предвижда бъдещо разпределение на дивиденти от "Север холдинг". Плановете са бъдещият положителен финансов резултат на дружеството да бъде реинвестиран в основната му дейност. В средносрочен план (между една и пет години) търговият предложител ще завърши процедурата по ликвидация на "Бряст" АД (дружество, в което "Север холдинг" има дялово участие). Евентуално след това паричният ресурс на холдинга ще се използва за инвестиции в дялови участия в компании с разнообразен предмет на дейност. За целта е възможно да се използва и заемен капитал  както от външни източници, така и от мажоритарния собственик "Зора 2005" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във