Банкеръ Daily

Пари и пазари

Временна забрана от КФН за изкупуването от Софарма" на акциите на "Софарма имоти"

Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търгово предложение от "Софарма" АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „МК Брокерс“ АД на 14 632 655 броя акции, или 66.66% от капитала на „Софарма Имоти“ АДСИЦ от останалите акционери на дружеството, съобщиха от регулатора. 

В момента "Софарма" е най-големият акционер, притежаващ пряко 7 318 665 броя акции, представляващи 33.34% от капитала и от гласовете в общото събрание на акционерите на „Софарма Имоти“. 

Дейността на дружеството със специална инвестиционна цел е свързана с инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Основният актив на дружеството е офис сградата Sopharma Business Towers в София. В момента основни наематели в нея са компании от групата на „Софарма“ и други фирми. Приходите от услуги на „Софарма имоти“  са от наеми и поддръжка, като са намалели през миналата година.

Акциите на „Софарма имоти“ се търгуват в момента по 8.15 лв. за един брой в момента, което оценява компанията на 178 903 258 лева пазарна капитализация. 

Припомняме, че в началото на юни "Софарма" АД направи търгово предложение за закупуване на акциите и на останалите акционери в дружеството със специална инветиционна цел. 

Към края на март индивидуални участници /305 човека/ притежават 9 160 126 броя акции или 41.73% от капитала на "Софарма имоти". Сред тях са и Венцислав  Стоев с 5 441 430 бр /24,79%/ и Огнян  Донев с 1 662 500 акции /7.57%/. А други 16 фирми контролират 12 791 194 акции, представляващи 58.27% от книжата с право на глас. Свързаната със "Софарма" - “Телекомплект инвест” АД притежава 4 511 692 броя или 20.55 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във