Банкеръ Daily

Пари и пазари

Водеща високотехнологична компания стъпи на борсата

"Телелинк" е втората водеща високотехнологична компания, която става публична през последните пет години.

Търговията с акции на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД (ТБС Груп) започна днес на "Българска фондова борса" АД, съобщиха от борсовия оператор.

На първия транш за продажба са предложени 7% от ценните книжа на дружеството на минимална цена от 7.60 лв. за акция. Размерът на емисията на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" е 12 500 000 лв., разпределен в същия брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев.

Книжата на ТБС Груп се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TBS. Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник "Елана Трейдинг" АД.
"Листването на ТБС Груп е знаково за българския капиталов пазар, тъй като това е втората водеща високотехнологична компания, която става публична през последните пет години. IT секторът отбелязва растеж, перспективен е и има сериозен капацитет да се превърне в двигател на възстановяването на икономиката на страната ни след пандемията", каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София".
"Разглеждаме дебюта ни на фондовата борса, и като цяло публичността на компанията, като стъпка в израстването на нашите разбирания, модел на управление и готовност за бъдещ растеж. Радваме се, че ще дадем възможност на нови акционери да се докоснат до това, което е ТБС, нашата култура и заряд. Вярвам, че сред новите акционери ще намерят място и част от нашите служители. Аз и целият ми екип приемаме предизвикателството да бъдем единственият системен интегратор на БФБ с голяма доза отговорност и заряд", отбеляза Иван Житиянов, изпълнителен директор на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп".
Предлагането на акции от първия транш ще продължи десет работни дни до 19 юни. По този начин компанията изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от капитала си на фиксирана атрактивна цена и респективно да позволи на повече инвеститори да запишат акции. По този начин ще се даде възможност на по-широк кръг от заинтересовани да погледнат компанията от позицията на акционери преди основното предлагане през втората половина на
септември.

Най-голям акционер в "Телелинк бизнес сървивсис груп" е основателят на компанията Любомир Минчев, който държи 83.65% от книжата с право на глас. Той ще може да продаде до 23.825% от акциите си. Другите двама по-големи акционери - Иво Евгениев и Спас Шопов - с по 6.175%, ще могат да продадат по половината от своите книжа.

Над 80% са нараснали консолидираните приходи на холдинга през първото тримесечие до 36.7 млн. лв., а печалбата е 11 пъти по-висока и е 3.6 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във