Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Високите цени съживиха печалбата на "Свилоза"

С повече приходи от продажби и с по-висока печалба изпраща полугодието групата "Свилоза" АД. Положителният й финансов резултат е скочил с 416.68% спрямо юни миналата година - до 12.881 млн. лева. Повишението се дължи на по-голямото количество продадена целулоза и по-високите продажни цени. Заедно с това през второто тримесечие отчетените променливи разходи за производство на един тон целулоза намаляват. Основната причина за това са по-ниските доставни цени на дървесината и намалените количествени разходи за производство на един тон целулоза. Постоянните разходи за второто тримесечие общо за "Свилоцел" ЕАД като абсолютна сума намаляват. Основният фактор, довел до по-ниските нива на постоянните разходи, е намаление на средствата, вложени за ремонтна дейност.

Към датата на изготвяне на отчета анонсите за увеличение на продажните цени на целулозата са вече по-малко на брой и оферираните увеличения са минимални. Очакванията са през месеците август и септември 2017 г. да бъдат запазени нивата на цените, достигнати през юни и юли тази година. След октомври се очаква леко понижение.

Основно дъщерно дружество на "Свилоза", която се управлява от Красимир Дачев, е "Свилоцел" ЕАД, специализирано в производството и продажбата на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. Неговите резултати са от решаващо значение за цялата икономическа група.

Преобладаващият дял на продажбите за експорт прави дейността на "Свилоцел" силно зависима от състоянието на икономиките на съседните балкански държави и тези от Европейския съюз - Германия, Италия, Полша, Чехия. Част от продукцията намира пазари/клиенти и в Близкия изток, а у нас остават само 6.7% от продукцията на завода.

Основни акционери в "Свилоза" са "А.Р.У.С холдинг" АД с дял от 80.67%, KBD SA с 12.60%, а в други малки инвеститори и фирми са останалите 6.73% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във