Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВИМ ДУЙЗЕНБЕРГ ПЕЕ СТАРИ ШЛАГЕРИ

Европейската централна банка за пореден път остави без промяна основните лихви на еврозоната. А нейният президент Вим Дуйзенберг повтори откъси от минал репертоар, последният от които - пред Европейския парламент в Страсбург във вторник, че лихвите в момента са на подходящи нива, за да поддържа ценова стабилност в Евроленд в средносрочен план. Той мотивира решението на ЕЦБ с потенциалната опасност от вторични ефекти, предизвикани от инфлацията, през второто тримесечие на годината и с високите нива на показателя в Холандия и Ирландия. Дуйзенберг призна, че инфлационният натиск в еврозоната отслабва, което е видно от индекса на производствените цени, нараснал през май с 3.6% в сравнение със същия период на миналата година. И за пореден път изрази увереност, че водената в момента лихвена политика не ограничава растежа на еврозоната, който през 2001 и 2002 г. ще достигне прогнозните си стойности, а годишната инфлацията през 2002 г. отново ще бъде под 2 процента. Дуйзенберг сподели опасенията си от недостатъчно ефективните структурни реформи в отделните икономики на Евроленд, призвани да стимулират ръста.
Бездействието на ЕЦБ натежа допълнително върху и без това депресираната от слабите икономически показатели на еврозоната единна европейска валута. Индексът на доверие в икономиката на единна Европа през юни падна до 101.1 точки, а безработицата през май е била 8.3% - без промяна спрямо април, което означава, че стабилното й намаление през последните две години е към края си. Междувременно безработните в Германия през юни са се увеличили с 22 хил. души в сравнение с май, което се отдава на икономическото охлаждане в Германия и в световен мащаб. А показателят, отчитащ бизнесактивността в Евроленд, достигна до най-ниските си нива от декември 1998 г. насам под влияние основно на слабото представяне на Германия. В резултат еврото се колебае около най-ниските си стойности от седем месеца насам - под 84 цента към щатския долар.
В САЩ се усеща известен оптимизъм и вяра в бъдещето. Индексът на бизнесактивност NAPM през юни се увеличи с 2.6 пункта в сравнение с май, но остава под 50-те точки, маркиращи вододела между икономическото охлаждане и растежа. Индивидуалното потребление през май се е увеличило с 0.5%, докато доходите са нараснали само с 0.2 процента. Строителните поръчки през същия месец пък са се увеличили с 0.3%, което се дължи главно на увеличената активност по ремонтите на държавните училища и пътищата.
Българският междубанков валутен пазар през изминалата седмица бе активен. Среднодневните изтъргувани обеми достигнаха 166 млн. г. марки, като щатският долар участваше с 38.5% в сключените сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във