Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЯТЪР В ПЛАТНАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ДЪЛГ

Търговията с български брейди облигации беше спокойна. Цените им се повишиха с около 20-25 цента за 100 щ. долара номинал в сравнение с предишната седмица. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се котираха по 95.10-95.60 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - по 97.25-97.75 щ. долара, а облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - по 97.00-97.50 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Значително покачване на цените отбелязаха българските еврооблигации. Заслугата за това движение бе изцяло на рекордния спад на доходността на германските и американските книжа, както и на очакванията за предстоящо сваляне на лихвите в еврозоната.Цената на еврооблигациите с падеж 2007 г. се повиши с около 40 евроцента в началото на изминалата седмица, като цените се задържаха почти без промяна на нива от 111.15-111.50 евро за 100.00 евро номинал.По-динамично движение се наблюдаваше при еврооблигациите с падеж 2013 година. В началото на периода цената им се повиши рязко с около 50 евроцента, след което отбеляза корекция надолу. Търговията с книжата, издадени при първата брейди замяна, приключи при нива 111.10-111.50 евро за 100 евро номинал.Най-голямо покачване отбелязаха глобалните облигации с падеж 2015 година. Те поскъпнаха с около 75 цента, като запазиха до края на периода достигнатото ниво от 114.25-115.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал.Министерство на финансите обяви на 10 март нов аукцион за оставащото количество от единствената вътрешна емисия, деноминирана в евро. Тази новина се отрази на вторичния пазар, като цената се понижи с около 40-50 евроцента.На Българска фондова борса бяха регистрирани сделки с няколко емисии ипотечни и корпоративни облигации: бяха изтъргувани книжа на Пощенска банка с общ номинал 9 000 лева при доход 6.60 и 6.85 процента. Освен това се продадоха облигации на Обединена българска банка за 51 000 лв. при доход 6.50%, както и книжа от втората емисия на Българо-американска кредитна банка с номинал 35 000 евро при доход 6.55 процента.Цената на облигациите по ЗУНК се понижи с още 25-30 цента през изминалата седмица. Предлагането превишаваше търсенето на пазара, като цените се движиха в рамките на 83.75-84.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Реалният обем на сключените сделки беше незначителен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във