Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ВЕДРО НАСТРОЕНИЕ ОБЗЕ БОРСАТА

Капиталовият пазар показа ясна посока на движение през изминалата седмица, която, по всичко личи, не се влияе от политическите суетни около съставянето на новото правителство. Финансовите отчети на публичните компании за първото полугодие, с много малко изключения, бяха публикувани. Едно от тези изключения обаче се оказа БТК, чиито акции останаха в безтегловност. Пазарните настроения бяха крайно позитивни и това се отрази върху двата индекса. СОФИКС прескочи нивото от 800 пункта, а BG 40 отново се насочи към нивата над 120 пункта. Виновниците за ръста и на двата индекса бяха много, а инвеститорите бяха насочили цялото си внимание към откриване на все още непоскъпнало дружество, върху което да се нахвърлят. Това доведе до лавинообразен ефект, който обхвана както сините чипове, така и множеството холдингови дружества, за които често се говори и мисли в пакет. От дружествата в СОФИКС най-голям ръст отбелязаха представителите на химическата индустрия - Оргахим и Неохим. Книжата на димитровградския торов завод се разменяха в доста широки граници между 25.30 и 28.40 лв. при сравнително ниски обеми. И русенският завод за бои не блесна с добра ликвидност, въпреки че близо 1% от капитала на дружеството си смени собственика на цени между 55 лв. и 62 лв. за дял. Представителите на финансовия сектор също представляваха сериозен интерес за инвеститорите и отбелязаха значителен ръст. ДЗИ, освен че запази лидерската си позиция на застрахователния пазар, се представи доста добре и на капиталовия. Книжата на застрахователя се разменяха от 78.50 лв. в началото на седмицата до 84.99 лв. в нейния край. Въпреки ниската нетна печалба за полугодието сериозен ръст отбелязаха книжата на Централна кооперативна банка, които удариха 6.40 лв. в сряда. Ведрото настроение, обзело пазара, най-силно пролича при отличниците сред холдингите - Индустриален Холдинг България, Доверие Обединен Холдинг и Синергон Холдинг. След добрите данни във финансовия отчет за шестмесечието индустриалният холдинг най-накрая успя да се отскубне от омагьосаното ниво около 3 лв. за акция и дори на моменти удари 3.44 лв. (+14.66 процента). Акциите на Доверие Обединен Холдинг зарадваха собствениците си с доходност около 14% и ниво от 5 лв. за дял. Макар и малко по-късно от останалите бивши приватизационни фондове, и акциите на Синергон холдинг поскъпнаха значително - до нива над 5.70 лева. До края на август се очаква да бъдат публикувани консолидираните финансови резултати на публичните дружества, които по обективни причини най-често дават отражение върху котировките на холдинговите компании. Оазисът за спекулантите - Кремиковци, се отблагодари на инвестиралите в книжата му с двуцифрена доходност. Макар че мажоритарният собственик на дружеството Финметалс придоби навик да не присъства на насрочените от самия него общи събрания на акционерите, това не уби надеждата у спекулантите за скорошна смяна на собствеността върху комбината. Това заедно с новооткритата линия за постоянно леене на метали дадоха сила на книжата на Кремиковци да стигнат отново до 20 лв. за дял. Акциите на Химко се търгуваха около номинала, а поредна доза надежда за промяна на статуквото даде насроченото за 16 септември общо събрание, което пък ще се решава дали да промени на ръководството. Източник на цитираните данни е Българска фондова борса - София АД. Написаното не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа. Клиенти на автора притежават компенсаторни инструменти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във