Банкеръ Daily

Пари и пазари

Валутни платформи ще крадат бизнес от "Уолстрийт"

Две отделни групи от инвеститори застават зад платформи, предназначени да равнят валутните сделки помежду  им, вместо те да ползват банките като посредници. По този начин те биха спестили стотици милиони долари от такси и комисионни.

Едната платформа е FX HedgePool, подкрепена от инвестиционната компания "Вангард", която управлява активи за над 5 трлн. щ. долара. Тя е предназначена за търговия на валутни суапови операции и ще излезе скоро на пазара, твърди главният й изпълнителен директор Джей Мур.

Втората е европейска и е за валутни транзакции с незабавно изпълнение. Това е регистрираната в Лондон Siege FX, зад която стои група от 11 големи инвеститори. Те са провели проучване, според което над 25% от сключените от тях сделки могат да се "прихванат" директно. Това ще им спести 100 щ. долара за всеки контракт от 1 млн. долара, инвестиран в най-ликвидните валутни двойки. Размерът на "спестяванията" от сделки с валути на развиващите се пазари, където комисионните за банките са по-високи, е почти двойно по-голям. "Тези резултати показват, че е възможно да се срещнат значителни  количества   от валутните търговии още преди да се отиде на пазара", коментира главният изпълнителен директор на Siege FX - Клод Гуле.

Предстоящият дебют на Siege и на HedgePool идва в момент на силен натиск върху валутните транзакции на големите банки на множество фронтове. Той е предизвикан от регулаторните промени и от конкуренцията от страна на по-дребните и по-маневрени "новаци", които "крадат" от най-доходния навремето бизнес на Уолстрийт. За "Голдмън Сакс", например, приходите от търговия на инструменти с фиксиран доход, на валути и на суровини, са били на стойност 4.7 млрд. щ. долара през първите девет месеца на тази година - със 7% по-ниски от същия период на миналата. Причината е в по-ниските постъпления от валутни операции. Преди десет години пък "Голдмън" е печелел от тези три пера чисто 6 млрд. щ. долара само през третото тримесечие. 

В миналото доста навлизащи в бизнеса фирми са се опитвали безуспешно да разработят платформи за директни услуги за търговията с валути. Едно от най-големите препятствия е било разбирането, че залозите на инвеститорите са прекалено сходни, за да могат да се срещнат и да се уравновеси търсенето с предлагането на значителни количества валути - нещо, което е изцяло във възможностите на банките. Другото предизвикателство пред тези проекти било опасенията на участниците в тях, че могат да развалят връзките си с едрите акули от Уолстрийт. Дори в момента, макар Siege и HedgePool на теория да успеят да "отхапят" от кредитните институции и от брокерите "залък" от валутния пазар, чийто среднодневен оборот вече е в размер на 6.6 трл. щ. долара, и двете инициативи ще се нуждаят от подкрепата на банките за кредити и за услуги по осчетоводяване.

Андрю Мак - шеф на звеното за глобална валутна търговия на "Вангард", е първият член на съвета от консултанти на HedgePool, който ще оформя стратегията и политиката на платформата. "Стандард чартърд" пък ще осигурява кредити за търговия между членовете. Според главния изпълнителен директор на HedgePool "в обозримо бъдеще банките ще останат водещи за всяко надеждно решение, свързано с търговията за валутни форуърдни и суапови контракти, но с времето и с усъвършенстването на технологиите ролята със сигурностим ще еволюира". Говорител на "Вангард" информира, че в момента компанията изпробва пилотен проект, насочен към подобряване на ефективността и намаляване на риска от застраховане на валутните сделки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във