Банкеръ Daily

Пари и пазари

В Стара Загора има Музей на религиите

Външен вид на Музея на религиите в Стара Загора (Ески джамия)

Единствената обществена сграда, оцеляла след опожаряването на Стара Загора през Руско-турската освободителна война е Ески джамия. Днес в нея се намира Музеят на религиите.

Изграждането Ески джамия е приключило в края на 1409 година. Сградата е с предверие от север и квадратен молитвен салон. В джамията е отслужен тържествен молебен след повторното освобождаване на Стара Загора през януари 1878 г. в присъствието на главнокомандващия на руските войски Николай Николаевич, брат на император Александър II. Тя изпълнява и функциите на християнски храм до възстановяване на черквите в града.

Призната е за народна старина през 1927 година. През 1968 г. "Ески джамия" е обявена за национален архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието, а през 1972 г. стенописите - за паметник на архитектурата и изобразителното изкуство от национално значение. Статутът ѝ на архитектурно-строителен паметник на културата с национално значение е препотвърден през 1975 година.

През 2003 г. със заповед на директора на НИПК, границите на средновековната християнска гробищна църква са определени като индивидуален археологически паметник на културата. В молитвения салон започват археологически разкопки, при които са разкрити недвижими паметници от различни епохи: останки от езическо светилище на Тракийския конник от II век, култова яма от края на ранножелязната епоха от X век пр.н.е., култова яма с погребение на свиня от късноримската епоха - III-IV век, основи на еднокорабна, едноапсидна християнска църква, изградена към края на X век.

Пълна реставрация и консервация по проект на Министерството на културата е извършена през 2011-2012 година. Показани са запазените култови елементи от различните епохи.

Ески джамия, позната и като Джамия на Хамза бей, е средновековна сграда в центъра на Стара Загора, служила за джамия, а понастоящем - за Музей на религиите.

Направени през 2009-2011 г. под пода на джамията археологически разкопки показват, че в далечното минало на нейно място е имало тракийско светилище, светилище от римската епоха, посветено на Тракийския конник, а след това, през Х в. е издигната еднокорабна гробищна църква в средновековния некропол на града. Арабски каменен надпис над вътрешната врата на сегашното здание съобщава:

"Пророкът, мир нему, казва: "Който изгради джамия за Господа, за него Бог изгражда дом в рая." Построяването на тази благословена джамия завърши по време на царуването на достойния, всеподкрепен, всепобеден султан на исляма и на мюсюлманите, сянка на всевишния Бог на световете, владетел емир Сюлейман, син на Баязид, син на Мурад хан - да бъде вечно царството му, на великолепния емир, земна сянка на Господа, величие на държавата и на религията, (от) Хамза бей - нека Бог му продължи щастието. Завършването на строежа стана в края на годината осемстотин и единадесета (1408-1409 г. от Р.Х.)."

Хамза бей явно е бил османски управител на Стара Загора в началото на XV век. Забележително е, че сградата е издигната по негово нареждане през размирното време на меджуособни борби за престола (1402-1413 г.). Тя представлява "една от най-важните ранноосмански еднокуполни джамии". Сградата по план представлява квадратен молитвен салон и преддверие от север. Точно срещу входа, в дебелината на южната стена е оформена нишата на михраба. Квадратната молитвена зала е покрита с величествен купол с диаметър 17.47 метра. От архитектурна гледна точка, джамията е уникална за времето си поради факта, че огромния купол не стъпва върху междинни подпори, а е носен единствено от стените на молитвения салон. Ески джамия е втори по големина представител на еднокуполните джамии, след тази в град Мудурну в Северозападна Анатолия, построена от Баязид I Йълдъръм през 1388 година. От източната страна на Ески джамия, в непосредствена близост се е издигала турска баня (хамам), по аналогичен начин както при джамията в Мудурну. В по-късен етап, на северната страна на Ески джамия е построено преддверие, покрито с три малки купола. То е оформено с малко централно помещение срещу входа към молитвения салон и две странични помещения. Върху северозападния ъгъл на молитвения салон се е издигало минарето на джамията, което в средата на 80-те години на ХХ век е разрушено поради опасност от саморазрушаване.

През 2001 г. при сондажни археологически проучвания в молитвения салон са разкрити основите на средновековна християнска църква. Тя е еднокорабна, едноапсидна и е била изградена към втората половина на Х - началото на ХІ век. Църквата е била в руини, когато започва строежа на джамията в началото на ХV век.

През 1856 г. джамията е силно повредена от пожар. Изпълнената в бароков стил орнаментална стенопис по вътрешните ѝ стени датира най-вероятно от 1859-1860 година. От това време е и дървената галерия, издигната в молитвения салон, непосредствено над входната врата. Ески джамия е една от малкото запазили се постройки при опожаряването на Стара Загора от Централната османска армия в хода на Руско-турската освободителна война (1877 г.) и единствената оцеляла до наши дни. След Освобождението (1878 г.) за известно време е използвана като църква, а впоследствие отново става мюсюлмански молитвен дом. Затворена е за основна реставрация от Националния институт за паметниците на културата, приключила през 1976 година. След 1985 г. минарето ѝ е разрушено и полумесецът е махнат от купола ѝ. През 2008-2013 г. зданието ѝ е повторно реставрирано с безвъзмездна финансова помощ о Европейския съюз и превърнато в Музей на религиите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във