Банкеръ Weekly

Пари и пазари

В КРАЯ НА ЛЯТОТО И ЗУНК-ОБЛИГАЦИИТЕ ПОКАЗАХА ПРИСЪСТВИЕ

Цените на българските еврооблигации се задържаха почти без промяна през периода. Инвеститорите проявиха най-голям интерес към деноминираната в евро емисия с падеж 2013 година. Котировките купува за нея достигнаха нивата от 96.00 евро в края на периода, но не успяха да се задържат на тези нива.Еврооблигациите, деноминирани в щатски долари с падеж 2015 г., достигнаха до нива от 102.25-103.25 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Изцяло причина за това са лихвените равнища на дългосрочните американски облигации.Общо взето, търговията през периода беше слаба. И през тази седмица голяма част от оборота на борсата беше реализиран от вторичната търговия на ипотечни и корпоративни облигации. Бяха сключени сделки с облигации на Обединена българска банка с номинал 300 000 лв. при доход 7.50%, с облигации на Първа инвестиционна банка - с номинал 202 000 евро при доход между 7.10 и 7.37% и с облигации от втората емисия на Българо-американска кредитна банка - с номинал 104 000 евро при доход между 7.15 и 7.18 процента.През периода имаше известно активиране на търговията със ЗУНК-облигации. Министерството на финансите обяви нова подписка за притежателите на доларови ЗУНК-облигации, които желаят да ги заменят за деноминирани в евро. Подписката стартира на 2 септември 2002 г. и приключва на 12 септември 2002 година. Самата замяна ще се извърши на 19 септември 2002 г. по среден фиксинг на БНБ за периода от 2 до 12 септември.Реално през периода се изтъргуваха ЗУНК-облигации с около 3 млн. щ. долара номинал, като сделките се сключваха на нива между 79.75 и 80.00 щ. долара за 100 щ. долара номинал. Българските брейди облигации повишиха слабо котировките си през периода. Причината е в общата конюнктура на развиващите се пазари. Търговията беше с незначителни обеми. Облигациите по просрочени лихви (IAB's) се търгуваха при нива 89.25-90.25 щ. долара, облигациите с отстъпка от номинала (DISC's) - 90.375-91.00 щ. долара, и облигациите с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's) - 91.25-92.00 щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във