Банкеръ Weekly

Пари и пазари

В "Енерго-Про" се колебаят за дивидента

Зимните месеци донесоха доста грижи и разходи на ЕРП дружествата.

Акционерите в двете чешки енергоразпределителни фирми - "Енерго-Про мрежи" АД и "Енерго-Про продажби" АД, които снабдяват и разпределят електрическа енергия в деветте области в Североизточна България, дочакаха ако не друго, то поне обсъждане на предложението за разпределяне на дивидент. Мениджърите им са включили в дневния ред на общите събрания през декември такъв проект за решение. Разбира се, нищо още не е сигурно, докато не се гласува.

От 2004-а, когато бяха приватизирани, печалбата на двете фирми не беше разпределяна и единствено мажоритарният собственик се е възползвал от положителните им финансови резултати. Сега "Енерго-Про Варна" ЕООД притежава 94.09% от капитала на "Енерго-Про мрежи", а останалите книжа са собственост на множество по-дребни инвеститори. И общото събрание на акционерите ще решава как ще се използва печалбата на дружеството за 2013-а, подлежаща на разпределение, която е в размер на 10 608 659 лева. Конкретно според началниците е по-добре да не се изплаща дивидент. Ако обаче се гласува такъв, то той ще е в размер на 8.05 лв. на акция, а във фирмената каса ще отидат 11.203 млн. лева.

След като ръководството не е много склонно да раздава дивидент, малко странно изглежда предложението за сключване на договори за предоставяне на паричен депозит. "Енерго-Про мрежи" ще даде на мажоритарния си собственик "Енерго-Про Варна" 80 млн. лв. за 12 месеца, а на индиректния - Energo – Pro a.s.,Чехия, други 40 млн. евро за същия срок.

Другото дружество от групата - "Енерго-Про продажби", също е вложило такава двойственост в предложението си за разпределяне на печалбата за миналата година от 21 086 842 лева. Проектът за решение предвижда от нея да не се заделя дивидент. В случай че се реши друго, то всеки от акционерите ще вземе по 14.05 лв. на акция. Но като се има предвид, че присъствието на мажоритарния собственик отново е внушително - "Енерго-Про Варна" ЕООД държи 83.66% от книжата с право на глас в общото събрание, то едва ли може да има някакво съмнение за решението на 18 декември.

Мениджърите на "Енерго-Про продажби" са по-склонни да подкрепят финансите на две свързани с него дружества. Така че ще се обсъди предложение за предоставяне на паричен депозит от 20 млн. лв. на "Енерго-Про Варна" и още 10 млн. евро на Energo – Pro a.s., за срок от една година.

Междувременно "Енерго-Про продажби" е въвлечено и в съдебните спорове. НЕК пак си търси парите за продадена и неплатена ел.енергия на обща стойност 67 341 933 лева. Към момента обаче варненската фирма смята предявените искове за напълно неоснователни, тъй като тези вземания са платени чрез прихващане на взаимни задължения. За решаването на този въпрос акционерите й ще обсъдят през декември свързаното дружество - "Пиринска Бистрица енергия" ЕАД - София, да встъпи в задължението на "Енерго-Про продажби", като се ангажира солидарно с него да изплаща дълга към НЕК до определен размер за срок до две години.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във