Банкеръ Daily

Пари и пазари

В два транша продават книжата на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп"

Съгласно правилата правилата на процедурата, инвеститорите ще имат достъп до книжата на "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД през януари и септември 2020 година.

"Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД (ТБС Груп) представи пред инвеститори предстоящото публично предлагане на акции на дружеството, което ще стартира на 27 януари, съобщиха от компанията. На събитието, което се е проведело в офиса й са присъствали представители на големите институционални инвеститори в България - пенсионни и взаимни фондове, банки и инвестиционни посредници, които имаха възможност да се запознаят с ключовите лица от екипа на "ТБС Груп" и да чуят техните виждания за бизнеса на фирмата и очакваното й развитие.

Изпълнителният директор на компанията Иван Житиянов е разяснил основните решения, услуги и пазари, които развива Групата. Той е акцентирал върху силния екип и ориентираната към клиента бизнес култура като едни от основите на конкурентните й предимства в региона и в глобален аспект. Представени са и вижданията на ръководството за целевото бъдещо развитие на приходите и печалбите на Групата, както и някои от основните пазарни възможности, с които се свързва очакваният растеж.

На 16 януари продаващите акционери в "Телелинк Бизнес Сървисис Груп" АД - Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов, и "ЕЛАНА Трейдинг", мениджърът на емисията, одобриха процедура, по която акционерите ще продават акции в рамките на предлагането общо до 30% от акциите на дружеството. Съгласно правилата й, книжата ще се продават на "Българска фондова борса" на два транша - през януари и септември 2020 година.

Предлагането на първия транш ще започне на 27 януари и ще продължи пет работни дни - до 31 януари. Максималният обем акции, който може да бъде предложен в рамките на този транш е до 14% от капитала на "ТБС Груп" или до 1 750 000 броя. В първия ден ще бъдат предложени 850 000 акции (7% от капитала на дружеството), а след тяхната продажба - още до 850 000 броя. Всички книжа на продаващите акционери в рамките на Транш 1 ще бъдат предложени на цена 7.60 лв. за брой.

Вторият транш на предлагането ще се проведе през втората половина на септември 2020 г., когато продаващите акционери ще могат да предложат непродаденото количество акции от Транш 1 (ако има такова) и още до 2 000 000 акции (16% от капитала на дружеството). Минималната цена, по която ще се продават акциите в рамките на Транш 2 ще бъде равна на 8.5 пъти EBITDA на една акция на "ТБС Груп" към 30 юни 2020 г. (на TTM база), минус стойността на нетния дълг на една акция към същата дата. Във всички случаи, цената на предлагане при Транш 2 не може да е по-ниска от тази на Транш 1 - 7. 60 лв. за един брой.

Facebook logo
Бъдете с нас и във