Банкеръ Daily

Пари и пазари

Управляващите дружества са положително настроени за дейността си до края на годината

Мненията на управляващите дружества и пенсионноосигурителните компании са поравно разпределени между задоволителна и незадоволителна оценка относно  текущата икономическа ситуация през третото тримесечие на 2020 г. у нас.  Това показват резултатите от последния тримесечен бюлетин на Министерството на финансите: "Финансов сектор: оценки и очаквания". Очакванията за динамиката на индексите на "Българската фондова борса" АД през четвъртото тримесечие са предимно за запазване на техните нива спрямо края на третото тримесечие. Общо преобладават неутралните отговори. При групите посредници банките и инвестиционните посредници са оптимисти, докато управляващите дружества и пенсионноосигурителните компании очакват по-скоро понижения.

Управляващите дружества са положително настроени за дейността си до края на годината. За повечето от показателите балановата им оценка е по-висока спрямо третото тримесечие. 

Близко до умереното е очакваното нарастване на акумулираните активи в колективните инвестиционни схеми. В края на третото тримесечие активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, нараснаха с 12.2% спрямо края на юни 2020 г., с което очакванията на управляващите дружества от миналата анкета не се реализираха. 

Привлечените средства от нефинансови предприятия и домакинства също се очаква да нараснат повече, което е в синхрон и с предвижданата по-висока склонност на домакинставата към спестявания в настоящата ситуация на повишен риск въпреки, че предпочитаната форма ще останат преобладаващо депозитите. В този контекст очакванията на управляващите дружества са конкуренцията в този сегмент да се увеличава, като балансовата им оценка е по-висока спрямо резултатите от бюлетина за третото тримесечие. 

При привлечените средства от застрахователни дружества и пенсионни фондове очакванията остават на положителна територия, но увеличението ще е слабо и по-малко спрямо очакваното за трето тримесечие. 

Прогнозите относно доходността от управляваните колективни инвестиционни схеми също са по-добри от тези в предходното тримесечие, но нарастването ще е малко.

Facebook logo
Бъдете с нас и във